100-lecie kościoła w Cieślinie (08.05.1918 – 08.05.2018)

     “Cieślin, w maju 1918 r. Dnia 8 maja r. b. odbyło w Cieślinie poświęcenie, nowowybudowanego kościołka w miejsce dawnego drewnianego, który przetrwał blizko 300 lat. Poświęcenie nastąpiło w uroczyste święto, św. Stanisława i pod tym wezwaniem kościołek się mianuje. Tymczasowego poświęcenia dokonał ks. Jan Flis, proboszcz ze Strzegowej. Wspomniana uroczystość zgromadziła ogromne rzesze pobożnych, którzy nie szczędzili datków na ukończenie wnętrza kościoła. Dzień tak ważny dla parafjan uświetniła orkiestra, w strojach narodowych, z dość odległej wsi Rodaki, pod dyr. p. Jampicha z Chechła. Uroczystość poświęcenie tembardziej zasługuje na uwagę, że pomimo trudności wybudowano kościołek w ciągu 8 miesięcy i to tylko dzięki ofiarom, jakie wpływały z okolicy; najwięcej jednak pracy, pieniędzy i swego inwentarza roboczego, poświęcili mieszkańcy trzech wiosek a mianowicie: Cieślina, Kwaśniowa i Golczowic. Do najwięcej zasłużonych około budowy kościoła w Cieślinie należą: ks. prob. Brykalski z Chechła, F. Kożlik z Golczowic, A. Kotan z Golczowic, Brodziński z Kwaśniowa, Dąbrowski i F. Mól z Cieślina. Niechaj przeto wszyscy, którzy bagatelizują sobie siłę wspólnej a ochotnej pracy, oraz i ci, co wątpili, że pomimo ofiar kościołek odbudowanym nie zostanie, udadzą się do Cieślina a zobaczą, co może uczynić dobrowolna i szczera ofiara, powierzona ludziom, mającym na celu nie osobisty interes a troskę o dobro i przyszłość ludności. Uczestnik poświęcenia.”.

Kronika Powiatu Olkuskiego Nr 35 z 1 czerwca 1918 roku  „Augustyn Łosiński
Z Bożego Miłosierdzia i łaski Stolicy Apostolskiej
BISKUP KIELECKI
Magister Św. Teologii
Odp. Przewielebnemu Leonowi Brykalskiemu, proboszczowi w Chechle, pozdrowienie w Panu.
Wyrażamy zgodę na to, by dla wygody duchowej mieszkańców wsi Cieślin w parafii Chechło wolno było Tobie lub innemu przez Ciebie wyznaczonemu kapłanowi w kaplicy publicznej w Cieślinie, przyzwoicie ozdobionej / zaopatrzonej, na należycie konsekrowanym ołtarzu przenośnym, przy zapalonych świecach woskowych, sprawować Najświętszą Ofiarę. Zgoda ważna będzie przez 10 lat.
Chcemy, by niniejszy dekret […] umieszczono na ścianie wspomnianej kaplicy do informacji odprawiających [Mszę św.]. Na poświadczenie powyższego itd.

Wydaliśmy w Kielcach, 5 kwietnia 1918 roku.
Wikariusz Generalny, Kanonik Katedralny [podpis]..

     Tak o wydarzeniach sprzed 100 lat pisał dwutygodnik “Kronika Powiatu Olkuskiego” z dnia 1 czerwca 1918 roku. W tym miejscu konieczne są drobne uzupełnienia i sprostowania. I tak kolejno. Drewniana kaplica stojąca poprzednio w miejscu obecnej  świątyni zbudowana została w 1765 roku, więc istniała ona tylko 152 lata. Określenie “blisko 300 lat” może natomiast odnosić się do kaplicy – a może i kaplic, które istniały tu wcześniej. Prawdą jest, że obecny kościół powstał wysiłkiem głównie trzech wiosek: Cieślina, Kwaśniowa i Golczowic. Ale mówiąc o Golczowicach należy uwzględnić również dzisiejsze Zalesie Golczowskie, które w tym okresie nie było samodzielną wsią, ale przysiółkiem Golczowic noszącym nazwę Łazy Golczowskie (później Zalesie Golczowskie). Podobnie przysiołkiem Golczowic była osada młyńska Kobylica. Kościół w Cieślinie budowali również mieszkańcy Huciska Kwaśniowskiego, o czym wspominają w Prośbie o przyłączenie do parafii w Cieślinie skierowanej do Biskupa Kieleckiego w styczniu 1932 roku. W piśmie tym czytamy: “… gdyż bowiem w roku 1917 budowano nowy kościół pod wezwaniem św Stanisława w Cieslinie. Tośmy na równi zmieszkańcami wsi Kwaśniowa dawali składki w gotowiźnie na te budowę. Jak też materjały drzewne. Pómoc pieszą i konną, kule wojenne grały nad głowami naszemi, przymieraliśmy głodem wtak cięszkich czasach wojennych. A spełnialiśmy rozkazy Sołtysa [chodzi o sołtysa Kwaśniowa], a były na uwczas ks. Proboszcz Leon Brykalski w Chechle to nas cieszył temi słowami pracujcie dzieci bęndziecie mieli blisko Parafje …”. Do najbardziej zasłużonych budowniczych kościoła w Cieślinie należeli kolejno: ks. Leon Brykalski proboszcz parafii w Chechle do 1920 roku, Jan Koźlik z Golczowic, Adam Szatan z Golczowic, Antoni Brodziński z Kwaśniowa, późniejszy sołtys Kwaśniowa Górnego, Franciszek Dąbrowski s. Antoniego z Cieślina oraz Franciszek Mól z Cieślina. Kościół faktycznie wybudowany został w ciągu około 8 miesięcy. Ks. Leon Brykalski wystosował w dniu 14.06.1917 roku pismo do Diecezji Kieleckiej z prośbą o zezwolenie na budowę, zaś pozytywna odpowiedź Władz Diecezjalnych datowana jest na dzień 20.06.1917 roku. W dniu 05.04.1918 roku biskup kielecki ks. Augustyn Łosiński wydał dekret zezwalający na odprawianie Mszy św. w nowym kościele (tłumaczenie dokumentu z łaciny powyżej przy ilustracji).

     Po poświęceniu kościoła w Cieślinie budynek dalej był wykańczany i dekorowany, zaś nabożeństwa odbywały się w nim sporadycznie. Dopiero po utworzeniu w Cieślinie w dniu 17.05.1921 roku  tymczasowego filiału parafii w Bydlinie regularnie odprawiana była w nim Msza św., załatwiane były na miejscu wszystkie potrzeby duchowe parafian, zaś zmarli grzebani byli na cieślińskim cmentarzu. Stan taki trwał do czasu utworzenia samoistnej parafii w 1923 roku, ale o tym można przeczytać w “Historii Parafii” na niniejszej stronie internetowej, lub na stronie www.cieslin.pl.

    Uroczystości rocznicowe obchodzić będziemy tradycyjnie w dzień odpustu parafialnego, który jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Dzień ten jest okazją do poznania świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

     Główne uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława BM odbędą się w niedzielę 13 maja 2018 roku o godz. 12:00. Po Mszy św. koncelebrowanej wyruszy tradycyjna procesja do figury św. Stanisława oraz do źródełka z figurą św. Jana Nepomucena.