“Bóg się rodzi …”

      „Zbudź się człowieku, bo dla ciebie Bóg stał się człowiekiem” – słowa św. Augustyna dobitnie oddają sens świąt Bożego Narodzenia. Sens tych świąt winien polegać na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem, a właściwie na narodzeniu się Boga w duszy ludzkiej. Tak naprawdę w noc narodzenia Zbawiciela świata chodzi jedynie o to, by Chrystus narodził się w nas. A ma to miejsce wtedy, gdy człowiek zaczyna myśleć jak Chrystus, dobrze czynić jak Chrystus, gdy staje się źródłem błogosławieństwa dla innych, gdy człowiek cierpi i umiera jak Chrystus. Dobrze rozumiał sens Bożego Narodzenia nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kiedy pisał: “Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie? Lecz biada ci człowieku, jeśli nie zrodził się w tobie”.

Boże Narodzenie (przedwojenna pocztówka)

“Będziesz szczęśliwy prawdziwie,
Będziesz mieć siły i zdrowie,
Wszystkiemu podołasz gorliwie –
Jeśli Bóg narodzi się w Tobie…

Zdobędziesz szczyty najwyższe
I z najkrętszej powrócisz z dróg,
Co dalekie – znajdziesz bliższe –
Jeśli w Tobie narodzi się Bóg…

Przełamiesz bariery wieczne
Z najtrudniejszym się pogodzisz,
Choćby przez łzy serdeczne
Jeśli się Bóg w Tobie narodzi…

Pochylam się nad Nim, nad Tobą
I nucę Wam tę pieśń Miłości.
W otwartym sercu jest Niebo,
Co Wasze życie pomieści…”

(„Dla Was” Jędralak)

       Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech ta noc, gdy Słowo stało się Ciałem, trwałym blaskiem opromieni cały nadchodzący Nowy Rok. Niech przynosi nam obfite łaski, codzienne radości, dobre myśli i chwile spokojne, zaś zmartwienia przemienia w prawdziwą – autentycznie płynącą z serca radość. Błogosławieństwo Bożej Dzieciny niech nam towarzyszy w każdym momencie życia.