Droga Krzyżowa “na stawach”

      Droga krzyżowa to jedno z najważniejszych nabożeństw wielkopostnych o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.

Droga Krzyżowa 2015 r. „Kto z nasz nie chciałby iść za Nim ? Każdy z nas ma to poczucie, że musi przejść drogę Chrystusa, bo kto z Nim współcierpi, ten z nim uwielbiony będzie.

Wielkość człowieka zależy też i od wielkości jego przeżyć. Przeżycia tworzą duchową sylwetkę ; im są głębsze, tym bardziej człowiek zbliża się do obrazu Boga. Bóg, przez wielką miłość ku nam, wypisał na naszej duszy swoje oblicze. Pracą i cierpieniem pogłębiamy nasz duchowy związek z Bogiem i wtedy odbija się pełne światło oblicza Bożego na naszych duszach, na twarzach, na całym życiu.

A więc bierzmy swój krzyż na ramiona, krzyż naszych codziennych obowiązków, i chodźmy z Nim.”

[Stefan Kardynał Wyszyński „Droga Krzyżowa dla pracowników pióra”, 1959 r.] 

      Już prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili, gdy na górze Golgocie postawiono krzyż. Na tym krzyżu umierał wówczas Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Od tego czasu w stronę Chrystusowego krzyża patrzą wszystkie pokolenia ludzkiej rodziny. W tym krzyżu zawarta bowiem została cała nauka ewangelicznej miłości. W ten krzyż obecnie wpatrujemy się i my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku. Spróbujmy w czasie drogi krzyżowej nauczyć się miłości, tej miłości idącej od krzyża. Spróbujmy zaczerpnąć nowych sił do przeżywania ideałów naszego chrześcijańskiego życia.

      A więc spotykamy się w piątek 27 marca 2015 r. na Mszy św. o godz. 18:00, po której wyruszy tradycyjna Droga Krzyżowa “na stawach”. Ostatnia stacja na cmentarzu parafialnym, gdzie będzie można pozostawić na grobach zabrane ze sobą znicze i świece.