Epifania – Święto Objawienia Pańskiego

      6 stycznia obchodzimy w Kościele katolickim Święto Trzech Króli. Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania, co znaczy “objawienie”. Święto to przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom, którym Bóg objawił się w osobach Mędrców. Objawienie Pańskie jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie już od III wieku, gdy Kościół grecki obchodził Boże Narodzenie jako uroczystość Epifanii, tzn. zjawienie się Boga na ziemi w tajemnicy Wcielenia. Do kościoła łacińskiego dotarło zaś pod koniec IV wieku, niezależnie od święta Bożego Narodzenia. Dary złożone przez Mędrców mają znaczenie symboliczne. Papież Grzegorz Wielki ujął to następująco: “Mędrcy ofiarowują złoto, kadzidło i mirrę. Złoto królowi przystało, kadzidło składa się na ofiarę Bogu i mirrą balsamuje się ciała zmarłych. A więc Mędrcy Tego, któremu oddają cześć, również obdarzają mistycznymi darami: złotem – jako króla, kadzidłem – jako Boga, mirrą – jako podległego śmierci człowieka”.

Peter Paul Rubens "Pokłon Trzech Króli" (obraz z Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii) “I nam, tak jak tym Trzem Ludziom ze Wschodu, ukazała się gwiazda wiary. I my, jak oni, niesiemy mirrę cierpienia, złoto miłości, kadzidło uwielbienia. Ale czasem gwiazda znika i zostajemy w ciemności. I wtedy ciążą nam w poranionych rękach niesione dary. I rodzi się pokusa, by je porzucić za rogiem i pójść w swoją drogę. A tu trzeba wytrwać. Bo gwiazda znowu zajaśnieje i idąc za nią dojdziesz do jego gospody”.
[ks. M. Maliński “Ujrzawszy gwiazdę, uradowali się”  ze zbioru “Nasz chleb powszedni”]

     Na przełomie wieków XV i XVI wieku wykształcił się w kościołach zwyczaj święcenia w tym dniu złota i kadzidła. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem dotykano całej szyi. Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: K+M+B oraz datę bieżącego roku. Zwyczaj ten, znany również w czasach obecnych, jest często błędnie interpretowany jako odniesienie do domniemanych imion Mędrców ze wschodu (Kacper, Melchior, Baltazar). Faktycznie odnosi się on do łacińskiej inskrypcji “C†M†B”“Christus Mansionem Benedicat” (“Niech Chrystus błogosławi temu domowi”), choć święty Augustyn tłumaczy je jako “Christus Multorum Benefactor” (“Chrystus dobroczyńcą wielu”). Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę.