Formularz synodalny

     9 października 2021 roku w Rzymie otwarte zostało XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, zaś w następną niedzielę 17 października rozpoczął się etap diecezjalny synodu. Temat synodu brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i w odróżnieniu od ostatnich synodów, które zajmowały się takimi tematami, jak nowa ewangelizacja, rodzina, młodzież i Amazonia, bieżący synod koncentruje się na temacie samej synodalności. W kwietniu 2021 roku papież Franciszek zainicjował drogę synodalną całego Ludu Bożego oraz zaproponował formę synodu inną niż dotychczas. Będzie on wydłużony o etap konsultacji w każdym kościele lokalnym. Chodzi o to, by każdy miał możliwość wypowiedzenia się, zwłaszcza ci, którzy czują się w Kościele niewysłuchani: wykluczeni, zmarginalizowani i obcy. Papież Franciszek, inicjując Synod, daje nam wszystkim okazję do słuchania i dialogu począwszy od poziomu lokalnego (parafii lub wspólnoty, a następnie diecezji) oraz wzywa cały Kościół do odkrycia jego synodalnej natury. Efektem wspólnego słuchania i dialogu może być, między innymi, wypracowanie dobrych i owocnych praktyk na drodze podążania razem w przyszłości. 

Formularz synodalny „Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, byśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.”

     Sercem synodalnego doświadczenia jest słuchanie Boga poprzez Słowo Boże oraz słuchanie siebie nawzajem. Słuchajmy siebie nawzajem, aby lepiej słyszeć głos Ducha Świętego, który przemawia dzisiaj w świecie. Z myślą o wspólnym słuchaniu i prowadzeniu dialogu przygotowane zostały pytania stymulujące, które mają zainicjować i ułatwić doświadczenie dzielenia się i słuchania. Nie chodzi o to, by odpowiadać na wszystkie pytania, ale by wybrać te, które są najważniejsze dla naszej wspólnoty parafialnej. Ogólna wskazówka: połóż większy nacisk na typ pytań przywołujący osobiste historie i prawdziwe doświadczenia.
Pytania zawarte w „Formularzu synodalnym” towarzyszą każdemu z dziesięciu różnych tematów. Odpowiadając na te pytania, jesteśmy zaproszeni do:
– przypomnienia sobie naszych doświadczeń z naszego lokalnego Kościoła przywołanych danym pytaniem,
– ponownego odczytania tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony,
– zebranie owoców, by się nimi podzielić.

     Każdy z nas, bez wyjątku, zaproszony jest do szczerego i otwartego dzielenia się swoimi doświadczeniami ze swojego rzeczywistego życia oraz do wspólnej refleksji nad tym, co Duch Święty mógłby nam przez to objawić. „Formularz synodalny” znajdziesz TUTAJ lub wchodząc bezpośrednio ze Strony Głównej z linku „SYNOD – Formularz synodalny” w prawym bocznym menu. Wypełniając i następnie wysyłając formularz włączasz się bezpośrednio w synod, którego konsultacje na szczeblu diecezjalnym będą trwać do dnia 15 lutego 2022 roku.