“Pójdźmy wszyscy do stajenki …”

     W uszach rozbrzmiewają nam słowa skierowane przez anioła do pasterzy: “… Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Mk. 2, 10-11). Od nas będzie jednak będzie zależało, jak na te słowa odpowiemy. Czy tak jak prości pasterze podążymy do betlejemskiej szopy by ujrzeć nowonarodzonego Mesjasza ? Czy w nasze serca, tak jak pasterzom, wleje się niezwykła radość i pokój ? Czy w tej nowej optyce odkryjmy na nowo naszą chrześcijańską wiarę ? Czy obecność Chrystusa w betlejemskiej stajence opromieni naszą drogę życiową w życiu osobistym oraz rodzinnym ? Czy zajęci swoimi różnymi sprawami dostrzeżemy potrzeby innych, dostrzeżemy Boga, który przychodzi do nas w drugim człowieku ? Czy w naszych domach, w naszych sercach znajdzie dla siebie miejsce nowonarodzony Chrystus ?
     On przychodzi z pełnią swej miłości, ale to my musimy Mu otworzyć drzwi…

Francesco Zuccarelli - "Narodziny Chrystusa z adoracją pasterzy"  „ Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego
Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem 
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem”.

[“Pójdźmy wszyscy do stajenki” – polska kolęda, której początki datowane są na XVII w.]

     Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech ta noc, gdy Słowo stało się Ciałem, trwałym blaskiem opromieni cały nadchodzący Nowy Rok. Niech stajnia betlejemska z całym swym radykalizmem pozwali dostrzec, że mimo ogarniającego nas czasem zła i pesymizmu Bóg nieustannie przychodzi ze swoim światłem, przemienia serca, zmienia perspektywy. Niechaj Betlejem będzie obrazem Tego, który wzywa każdego do codziennej przemiany serc, na przekór mrokowi zła, obojętności czy też braku nadziei na lepszą jakość życia.
     Błogosławieństwo Bożej Dzieciny niech nam towarzyszy w każdym momencie życia !