Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę A.D. 2021

     Sierpień to czas naszego corocznego pielgrzymowania na Jasną Górę przed Oblicze Czarnej Madonny. Z całego kraju, z wielu miast i miejscowości wyruszają do Częstochowy piesze pielgrzymki, by dotrzeć na uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny bądź Święta Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie inaczej będzie i w tym roku. Pielgrzymi świeccy z naszej Diecezji Sosnowieckiej po rocznej przerwie wyruszą na pielgrzymi szlak do Królowej Polski tradycyjnie z Olkusza 9 sierpnia.
      Pielgrzymka to podróż, w którą udajemy się wraz z Maryją do Boga. To podróż ubogacająca duchowo, choć niełatwa, pełna wyrzeczeń. Mimo to, od wieków ludzie udają się w tę drogę, by dotrzeć do miejsc religijnego kultu. Każdy człowiek na swój sposób przeżywa ten szczególny czas, kiedy to za wstawiennictwem Maryi wyprasza u Boga łaski, dziękuje Mu i Go przeprasza. Pielgrzymka nie oznacza zwykłego spaceru, ale drogę, w trakcie której można stać się lepszym, zmienić coś w swoim życiu, co spowoduje, że będziemy jeszcze bliżej Boga. Pielgrzymka stanowi odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do wiecznego celu – domu Ojca w niebie. Pielgrzymka jest wyrazem pokuty. Pokuty czytelnej przede wszystkim dla Pana Boga, ale i dla tych, którzy ją cenią, praktykują, bo rozumieją jej sens.  Pielgrzymowanie uczy innego spojrzenia na swoje życie, jego codzienne problemy, troski, ale pozwala też inaczej spojrzeć na siebie samego i swoich najbliższych. Człowiek potrzebuje tego wyruszenia w drogę, aby móc doświadczyć siebie samego, w swojej słabości i ograniczoności. Pielgrzym to znaczy człowiek w drodze, czyli taki, który sam naprawdę doświadcza, co to znaczy być bez domu, bez ojczyzny i zdać się całkowicie na drugich, a przez nich na Boga.

Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę A.D. 2021 Idę do Maryi,
Szukam Jej stęskniona,
Choć drogi pielgrzymie
Palą ognie słońca,
Chociaż wiatr na oczy
Mocny podmuch rzuca
Ja się nie zatrzymam
Dojdę, aż do końca.
Piosenka na ustach,
W sercu szczęścia ogień,
W duszy dziwna lekkość
I modlitwy drżenie.
Chcę stanąć przed Matką
Dać Jej swe nadzieje,
U stóp świętych złożyć
Całe swe istnienie.”

[Agnieszka „Idę” (źródło: portal podlasie24.pl)]

     W bieżącym roku diecezjalna pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej wyruszy z Olkusza w poniedziałek 9 sierpnia i trwać będzie do piątku 13 sierpnia. Pielgrzymi z naszego jaroszowieckiego dekanatu przemierzać będą pielgrzymkowy szlak w grupie “Biało-Zielonej”, której przewodnikiem będzie tradycyjnie ks. Ireneusz Kwoka (wikariusz parafii w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich). Tegoroczna trasa pielgrzymki nie będzie się różnić od tych z ubiegłych lat, podobnie jak miejsca noclegowe na polach namiotowych. W związku z bieżąca sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na pielgrzymce musimy się stosować do Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce wydanego 13.05.2021 roku. Zgodnie z tymi wytycznymi w pielgrzymce powinny brać udział osoby zaszczepione w pełni, czyli podwójną dawką i szczepionką, która jest dopuszczona w UE (potwierdzenie w wersji papierowej lub elektronicznej każdy pielgrzym musi mieć przy sobie w trakcie pielgrzymki). W stosunku do pozostałych, to GIS rekomenduje, że tych osób nie powinno być więcej niż 300 w całej pielgrzymce. W pielgrzymce, w trosce o innych bliźnich, nie może iść ta osoba, która w ciągu 10 dni przed wyruszeniem w trasę  miała kontakt z osobą chorą. Po drugie  wykluczony jest udział  osób, które w tym samym okresie przebywały  w domu z osobą będącą w reżimie izolacyjnym i wreszcie, nie powinien decydować się na drogę ten, kto ma jakiekolwiek, nawet najmniejsze objawy, które wskazywałyby na zarażenie COVID-19. Pielgrzymi winni zaopatrzyć się w maseczki i środki dezynfekcyjne oraz stosować je zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

     Na pielgrzymkę można zapisywać się u księdza proboszcza lub dla grupy Biało-Zielonej lub pod nr tel. Małgorzata 604584432, Łukasz 505178160 oraz Jarek 733700801. Przy zapisach obowiązują 2 listy – oddzielnie dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Przy zapisach osoby chcące uczestniczyć w pielgrzymce muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO oraz zgodę na pomiar temperatury ciała. Rejestrację uczestników Sosnowieckiej Pielgrzymki na Jasną Górę – dla grupy Biało-Zielonej – można dokonać również bezpośrednio poprzez formularz elektroniczny: Rejestracja uczestników Sosnowieckiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zapisy pielgrzymów trwają tylko do 27 czerwca, ze względu na konieczność zabezpieczenia właściwej ilości miejsc noclegowych, przygotowania informatorów i śpiewników, a przede wszystkich na obowiązek zgłoszenia organizacji pielgrzymki (w tym datę, ilość uczestników oraz trasę pielgrzymki) do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem pielgrzymki.

     Kolejne – najświeższe – informacje dotyczące Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę A.D. 2021 będą odnotowywane poniżej w miarę ich pojawiania się:
1). 23.06.2021 r. – AKTUALIZACJA – Termin zapisów przedłużony do dn. 08.08.2021 r.
2). 01.07.2021 r. – AKTUALIZACJA – W związku z informacją UODO (https://uodo.gov.pl/pl/138/2088), wszyscy pielgrzymi będą zapisywani na jednej liście. Pątnicy w czasie zapisów na pielgrzymkę mogą jednak udzielić informacji o szczepieniu poprzez dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia. Organizatorzy Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę nie zbierają i nie przechowują informacji o zaczepieniu przeciw Covid-19. Zebrane dotychczas dane zostały usunięte z bazy danych Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
3). 28.07.2021 r. – AKTUALIZACJA – Spotkanie przedpielgrzymkowe w niedzielę 01.08.2021 roku w kościele parafialnym w Kluczach po skończonej Mszy św. odprawianej o godz. 16:00. Zapraszane są osoby już zapisane, jak również wszyscy ci, którzy się jeszcze zastanawiają. Koszt pielgrzymki wynosi 100,00 zł. (do uiszczenia na spotkaniu).
4). 01.08.2021 r. – AKTUALIZACJA – Parę informacji ze spotkania przedpielgrzymkowego. Rozpoczęcie pielgrzymki tradycyjnie Mszą św. w Bazylice pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu 09.08.2021 roku o godz. 8:00. Nocleg w drugim dniu pielgrzymowania prawdopodobnie będzie miał miejsce w innym miejscu (poprzednio był on w Łutowcu). Oraz zmiana dotycząca zakończenia pielgrzymki. Msza św. na na zakończenie pielgrzymki nie będzie odprawiana na błoniach jasnogórskich, ale będzie miała miejsce o godz. 15:00 w Bazylice na Jasnej Górze (tylko dla pielgrzymki z Olkusza).

     Całe nasze życie to nieustanne pielgrzymowanie. Aby osiągnąć swoje życiowe cele i marzenia, wyruszamy w drogę. Żeby jednak dojść do celu, żeby dosięgnąć pragnień potrzeba nieraz dużego wysiłku, także fizycznego, trzeba pokonania własnych słabości. Niech ta świadomość stanie się zachętą do podjęcia trudu tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę. Niech towarzyszy nam myśl, że do wielkich rzeczy w życiu dochodzi się przez wysiłek, trud, czasem ból. Serdecznie zapraszam wszystkich do pielgrzymkowego nawiedzenia Jasnogórskiego Sanktuarium i powierzenia Matce Bożej swoich często trudnych spraw, spraw swoich rodzin i bliskich, a jednocześnie do nabrania siły i umocnienia w wierze.    

     Zdjęcia z XXX Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 2021 do obejrzenia w Galerii Zdjęć.