Święto św. Floriana – strażackie uroczystości gminne w Kolbarku

      W dniu 4 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Floriana. Jest on patronem wykonawców zawodów związanych z ogniem: strażaków, hutników, koksowników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy.
Tegoroczne obchody tego święta, będące świętem wszystkich strażaków z terenu gminy Klucze, odbyły się w dniu 07.05.2016 r. na boisku piłkarskim na kolbarskiej Skotnicy. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia sztandarów wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy. Następnie kapelan strażaków ziemi kluczewskiej, proboszcz parafii w Kwaśniowie ks. Marek Plebanek wraz z proboszczem parafii w Cieślinie ks. Mariuszem Wróbel koncelebrowali Mszę św. w intencji strażaków. W wygłoszonej homilii ks. M. Plebanek podkreślił poświęcenie załóg OSP, które zjawiają się w każdym miejscu, gdy tylko zachodzi taka potrzeba.

Strażackie uroczystości gminne w Kolbarku 2015  

„Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.”
[autor nieznany, tłumaczenie Jolanta Kozak “Modlitwa strażaka”]

     Następnie z występem artystycznym wystąpiła młoda mieszkanka Kolbarku Anastazja Barczyk, która zarecytowała wiersz poświęcony strażakom. W kolejnym punkcie programu nastąpiło wręczenie odznaczeń wyróżniającym się druhom, zaś wszystkie jednostki wyróżnione zostały podziękowaniami wraz z małym upominkiem. Całość imprezy zwieńczyło wspólne biesiadowanie druhów strażaków oraz zaproszonych gości w remizie w Kolbarku.

     Zdjęcia z uroczystości strażackich do obejrzenia w Galerii Zdjęć.