Charles Le Brun „Adoracja pasterzy” (1689), [Luwr, Paryż]

| 0

Charles Le Brun „Adoracja pasterzy" (1689), [Luwr, Paryż]