• Album »
  • Rysunki i szkice Ludwika Konarzewskiego (seniora) związane z powstawaniem ołtarza głównego oraz obrazu św. Stanisława BM z maja 1951 r.