Mapa województwa krakowskiego w dobie sejmu czteroletniego 1788 – 1792 (fragment z zaznaczoną kaplicą drewnianą w Cieślinie)

| 0