Kościół w Cieślinie przystrojony do ślubu

„Żeby mieć na świecie jednego jedynego człowieka, który cię całego zaakceptuje i zawsze będzie przy tobie, niezależnie od tego, co by się stało – który nigdy nie uwierzy w twoją klęskę. Wtedy nic ci się nie może przydarzyć. Wtedy możesz mieć nawet wszystkich i wszystko przeciwko sobie. Wtedy możesz żyć.

…Żeby mieć na świecie jednego jedynego człowieka, którego w pełni zaakceptujesz.”

(ks. M. Maliński „Są jedno” ze zbioru „Chodzący po morzu”).

 


Zawarli Sakrament Małżeństwa, składając sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości. Chrystus umocnił ich swą miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zrealizowania, aby stało się treścią ich życia.

Sakrament Małżeństwa 2013 rokSakrament Małżeństwa - 2014 rokSakrament Małżeństwa 2015 rokSakrament Małżeństwa - 2016 rok.Sakrament Małżeństwa - 2017 rokSakrament Małżeństwa - 2018Sakrament Małżeństwa - 2019Sakrament Małżeństwa - 2020Sakrament Małżeństwa - 2021Sakrament Małżeństwa - 2022Sakrament Małżeństwa - 2023