Cieślin – Figura Matki Boskiej na ulicy Jurajskiej w rejonie kościoła

| 0