Cieślin – Krzyż na skrzyżowaniu ulicy Jurajskiej z ulicą Polną

| 0