Cieślin – Krzyż na skrzyżowaniu ulicy Jurajskiej z ulicą Zdrojową

| 0