Golczowice – Kapliczka w rejonie skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Jurajską

| 0

Golczowice - Kapliczka w rejonie skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Jurajską