Chrzcielnica - Kościół w Cieślinie

„Chrzest dzieci, tak drogi chrześcijańskiej tradycji, w bardzo prosty i wymowny sposób pozwala nam pojąć prawdziwą naturę zbawienia. Jest ono łaską, czyli darmowym darem Pana. Bóg bowiem zawsze kocha jako pierwszy, a krwią swego Syna już zapłacił za nasze odkupienie.

 Dlatego rodzice chrześcijańscy powinni spieszyć ze swoimi dziećmi do chrzcielnicy, aby mogły one otrzymać na mocy wiary Kościoła wielki dar życia Bożego. Rodzice ci poprzez swój przykład, modlitwę i pouczenia mają też być pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci, aby ten zarodek nowego życia mógł się rozwinąć i osiągnąć pełną dojrzałość.”

(św. Jan Paweł II – rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 12 stycznia 2003 r.).


 Przyjmując Chrzest Święty, za sprawą Ducha Świętego zostali wprowadzeni do wspólnoty Kościoła i na wzór Chrystusa stali się jego umiłowanymi dziećmi:

 Chrzty - 2013 rok.Chrzty - 2014 rok.Chrzty - 2015 rokChrzty - 2016 rok.Chrzty - 2017Chrzty - 2018Chrzty - 2019Chrzty - 2020Chrzty - 2021Chrzty - 2022Chrzty - 2023