Sławomir Włodarz - organista      Wszyscy znamy słowa św. Augustyna „Kto śpiewa, dwa razy się modli”. Czy można dobitniej i precyzyjniej dowartościować wagę muzyki i śpiewu w kościele ? Chyba nie, tym bardziej, że nie tylko on widział jak ważną rolę spełnia śpiew w liturgii kościelnej. Również Karol Wojtyła pisał „O jesteś znowu, święta łączności – Muzyko – Melodio – Muzyko ! Wywiedź ścieżkami w górę Miłości to granie od dolin – Muzyko !”. Muzyka i liturgia są ze sobą powiązane od początków chrześcijaństwa. O roli śpiewu w liturgii świętej możemy przeczytać w „Instrukcji Kongregacji Obrzędów” wydanej po Soborze Watykańskim II w 1967 r., gdzie czytamy: „Czynność liturgiczna przybiera bardziej dostojną postać, gdy jest połączona ze śpiewem (…) Dzięki takiej postaci modlitwa nabiera szczególnego namaszczenia, bardziej bezpośrednio ujawnia się tajemnica świętej liturgii (……); dzięki zjednoczeniu w śpiewie pogłębia się jedność serc; okazałość świętych obrzędów ułatwia wzniesienie myśli ku niebu, a cala celebracja staje się jaśniejącą zapowiedzią tego, co się dokonuje w świętym mieście Jeruzalem”Chór parafialny

      Słowo złączone z muzyką ma większe pole rażenia, bardziej zbliża nas do Boga. Łatwiej otworzyć się na Boga i ludzi, modląc się śpiewem. Tworzenie i śpiewanie pieśni religijnych jest naturalnym wyrazem duszy każdego narodu. Jest to również szczególnie istotne ze względu na spajanie danej wspólnoty religijnej. Zbiorowy śpiew podczas Mszy Świętej wzmacnia wspólnotę Kościoła. Dzieje się tak dlatego, że słowa pieśni w rzeczywistości są modlitwą, wyrażaną za pomocą muzyki. Wspólny śpiew podczas nabożeństw łączy wszystkich obecnych, czyniąc z nich widzialny znak tego, o czym mówi nasza wiara, a mianowicie, że jesteśmy jednym ciałem, zjednoczonym w Chrystusie, ofiarującym Bogu modlitwę chwały i dziękczynienia. Piękno muzyki i śpiewu przybliża nas do tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, pozwala nam otworzyć się na działanie Boga, który nas przemienia i doprowadza do zbawienia. Zespół parafialny

      Również w naszej świątyni, w trakcie uroczystości, w niedziele i święta, podczas liturgii, absolutnie nie może zabraknąć śpiewu. O oprawę muzyczną niedzielnych Mszy Świętych oraz innych nabożeństw dbają organista, chór kościelny oraz zespół parafialny. Obowiązki organisty oraz animatora muzycznego wypełnia pan Sławomir Włodarz, w skład chóru parafialnego wchodzą obecnie następujące osoby: Maria Kwiatkowska, Leszka Pacia, Anna Polak, Krystyna Syguła, Zofia Zając oraz Jolanta Gawron, zaś zespół parafialny tworzą Patrycja Barczyk i Katarzyna Paś.

      Nam wiernym pozostaje dbanie o ten wielki i bogaty skarbiec, przekazany nam przez poprzednie pokolenia, tak aby nie dopuścić do jego zatracenia.