Obraz św. Stanisława BM w ołtarzu głównym kościoła w Cieślinie.

| 0

Obraz św. Stanisława BM w ołtarzu głównym kościoła w Cieślinie.