Pismo ks. Jana Opałacza z 10.08.1947 r. odnośnie strat wojennych – zgodnie z Rozp. Episkopatu z maja 1947 r.

| 0

Pismo ks. Jana Opałacza z 10.08.1947 r. odnośnie strat wojennych - zgodnie z Rozp. Episkopatu z maja 1947 r.