1050 rocznica chrztu Polski

     W najbliższym tygodniu odbędą się główne obchody 1050 rocznicy chrztu Polski. Jak podają historycy najbardziej prawdopodobną datę tego wydarzenia był dzień 14  kwietnia 966 r. Zgodnie bowiem ze średniowiecznym zwyczajem, ceremonia taka odbywała się w Wielką Sobotę. O ile ze wskazaniem daty nie ma większych problemów, to już z podaniem miejsca, gdzie odbył się chrzest Polski nikt nie jest wstanie sobie poradzić. Historycy podają bowiem jedynie hipotetyczne, miejsca wskazując na Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Poznań, Gniezno czy też Ostrów Lednicki. Dzięki Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi i księciu Mieszkowi I powstało na przestrzeni lat między Odrą i Bugiem państwo polskie. Państwo powstałe ze zjednoczenia wielu plemion było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne pogańskie religie. Przyjęcie przez księcia Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa dla całego państwa. Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały Polskę z chrześcijańskimi krajami Europy i związały z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umocnił też przez to swoją władzę. Stał się pomazańcem Bożym, Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko niej jest grzechem. Do Polski zaczęli przybywać duchowni, by ewangelizować pogańskie plemiona, uczyć prawd wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. Na polskiej ziemi zaczęto wznosić kościoły i klasztory, które stały się ośrodkami życia intelektualnego, rozwijała się też sztuka szeroko dostępna w kościołach. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa zaczęło konsolidować się społeczeństwo, wśród którego coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość narodowości polskiej i zakorzenienia we wspólnocie Kościoła i Europy. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu umocnieniu.

"Zaprowadzenie chrześcijaństwa" - obraz Jana Matejki z 1889 r. (zamek Królewski w Warszawie) „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.”
[św. Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”]

     Główne uroczystości 1050 rocznicy chrztu Polski odbędą się od 14 do 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, miastach będących kolebką polskiej państwowości. Będą one miały uroczysty przebieg i charakter. Rozpoczną się 14 kwietnia o godzinie 11:00 w gnieźnieńskim seminarium duchownym, posiedzeniem Konferencji Episkopatu Polski z udziałem legata papieskiego kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej oraz reprezentantów innych konferencji biskupich. O godzinie 14:45 na pobliskim Ostrowie Legnickim pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka rozpocznie się ekumeniczna modlitwa z udziałem duchownych Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jednym z najważniejszych momentów nabożeństwa będzie wspólne wyznanie wiary. Centralnym punktem gnieźnieńskich obchodów jubileuszowych będzie Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Pietro Parolina, z udziałem kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele. Uroczysta celebracja rozpocznie się o godzinie 17:15. Homilię podczas Mszy św. wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak. Po błogosławieństwie końcowym słowo do uczestników liturgii skieruje także Prezydent RP Andrzej Duda. Transmisję Mszy św. z Gniezna przeprowadzi TVP 1 – początek o godz. 17:25.

     W Poznaniu obchody 1050 rocznicy chrztu Polski rozpocznie nocne czuwanie z 14 na 15 kwietnia przy ikonie Matki Bożej Częstochowskiej w kościele farnym. Następnie 15 kwietnia rano odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu w Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki. O godz. 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego na których z orędziem wystąpi Prezydent RP. Następnie w Filharmonii Poznańskiej zabrzmi jubileuszowe „Oratorium 966.pl”. Będzie to pierwsze w historii Zgromadzenie Narodowe poza Warszawą. Po jego zakończeniu, ok godz. 15:45 rozpocznie się procesja maryjna ulicami Poznania, z Fary do Katedry Poznańskiej na Ostrowie Tumskim, gdzie o godz. 17:00 rozpocznie się uroczysta Eucharystia. Ostatni dzień obchodów, sobota, 16 kwietnia będzie miał charakter wybitnie ewangelizacyjny. Najpierw w Seminarium Duchownym w Poznaniu po raz kolejny zbierze się polski Episkopat. Następnie o godz. 10:50 na poznańskim stadionie miejskim rozpocznie się jubileuszowe świętowanie pod hasłem: “Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Zostanie tam odprawiona Msza św. z chrztem dorosłych i posłaniem wieńczącym centralne obchody jubileuszu. Wieczorem o godz. 19:00 w teatrze Muzycznym w Poznaniu, rozpocznie się historyczny quiz multimedialny „Człowiek 1050-lecia”, zaś o 19:45 – musical „Jesus Christ Superstar”.

     Obchody  jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski powinny być odkryciem przez dzisiejszego chrześcijanina, czym jest dla niego chrzest i jak ten dar ma on nieść w przyszłość. Jubileusz ten powinien być dla wszystkich wiernych w Polsce okazją do odnowy i pogłębienia świadomości chrzcielnej. Powinien pogłębić nasze życie duchowe, naszą tożsamość; abyśmy bardziej uświadomili sobie, co wynika z faktu, że zostaliśmy ochrzczeni.