153 rocznica Bitwy pod Golczowicami

     W sobotę 23 kwietnia 2016 r. w Golczowicach zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Klucze, Lasy Państwowe w Olkuszu oraz Sołectwo Golczowice obchody 153 rocznicy Bitwy pod Golczowicami. Bitwa pod Golczowicami stoczona w dniu 22 kwietnia 1863 roku zapisała się w historii, jako powstańcze zwycięstwo odniesione przez oddział kpt. Anastazego Mossakowskiego nad rosyjskim oddziałem jazdy i rotą piechoty. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. oprawionej przy drewnianym krzyżu z pamiątkowym obeliskiem upamiętniającym zwycięska bitwę stoczoną pod Golczowicami. Liturgii – w której uczestniczył również dziekan dekanatu w Jaroszowcu ks. Marek Szeląg – przewodniczył proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława w Cieślinie ks. Mariusz Wróbel. W wygłoszonej homilii poruszył on bardzo ważny problem pamięci o historii, historii narodu. Historia jest właśnie pamięcią, w tym przypadku pamięcią zbiorową. Pamięcią, dzięki której mogą istnieć narody i społeczności. “Naród zaś, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” [Józef Piłsudski].

153 rocznica Bitwy pod Golczowicami. „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.[…] Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”.
[św. Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”]

      Po skończonej Eucharystii u stóp krzyża wiązanki kwiatów złożyli: Wójt Gminy Klucze pan Robert Bień, Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu pani Małgorzata Węgrzyn, Poseł na Sejm RP pani Lidia Gądek, sołtys Golczowic oraz radni Gminy Klucze.
Następnie licznie zebrani mieszkańcy Golczowic i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście przemieścili się na plac przy Świetlicy Wiejskiej w Golczowicach. Tutaj wszystkich przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Klucze, po czym rozpoczęła się część artystyczna. Na część artystyczna składały się występy zespołu Ziemia Kluczewska oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu. Repertuar występów opierał się głównie na pieśniach patriotycznych, które jeszcze bardziej oddawały podniosły charakter obchodów. W trakcie występów panie z Koła gospodyń Wiejskich częstowały zebranych zalewajką z kiełbasą, ciastami z domowych wypieków oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem. Całość imprezy zakończyła biesiada.

      Zdjęcia z obchodów 153 rocznicy Bitwy pod Golczowicami do obejrzenia w Galerii Zdjęć.