„Chrystus zmartwychwstał ! – Prawdziwie zmartwychwstał !”

     Obudził nas dzisiaj radosny głos wielkanocnych dzwonów głoszących „Alleluja !”. Od rana pozdrawiamy się wezwaniem: „Chrystus zmartwychwstał ! – Prawdziwie zmartwychwstał !”. Zmartwychwstanie jest podstawową prawdą i zasadą życia chrześcijańskiego. Jest triumfem nad śmiercią, małością i złem. Świadczy ono o potędze Prawdy – prawdy, która jest zdolna przemienić w proch każde kłamstwo. Jednocześnie uświadamia nam, że zwycięstwo prawdy musi być czasem poprzedzone pozornym sukcesem kłamstwa. Nie byłoby bowiem Zmartwychwstania bez ukrzyżowania.

Wielkanoc 2016 r. “Budowniczowie śmierci Syna Człowieczego zabezpieczają grób strażą i pieczętują kamień. Często budowniczowie świata, za który Chrystus chce umrzeć, usiłowali położyć kamień ostateczny na Jego grobie. Ale kamień pozostaje zawsze odwalony z Jego grobu. Kamień: świadek śmierci – stał się świadkiem zmartwychwstania:
“Prawica Pańska moc okazała”.

[św. Jan Paweł II]

     Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę, zaś trudne chwile przemieni w radość. Bo On zmartwychwstał – rzeczywiście zmartwychwstał ! Wesołego Alleluja !