Dożynki Gminne “Kolbark 2016”

     Dożynki to święto wieńczące trud rolników podczas żniw, jednocześnie to sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. W dniu 04.09.2016 roku składaliśmy dziękczynienie za urodzaj i zrodzone przez ziemię tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych zorganizowanych przez Gminę Klucze w Kolbarku. Uroczystości zorganizowane na stadionie na Skotnicy rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez dziekana dekanatu w Jaroszowcu ks. Marka Szeląg z parafii w Chechle oraz proboszcza parafii w Cieślinie ks. Mariusza Wróbel. W wygłoszonej homilii ks. Marek Szeląg poruszył temat niełatwej pracy na roli (zwłaszcza w naszym rejonie), owocom tej pracy oraz sprawiedliwemu podziałowi chleba. Następnie miało miejsce błogosławieństwo wieńców dożynkowych, zaś w procesji z darami przyniesione zostały do ołtarza min. chleb oraz owoce i plony z tegorocznych zbiorów. W uroczystości uczestniczyli księża z pozostałych parafii z naszego dekanatu, a także przedstawiciele Gminy Klucze na czele z Wójtem Gminy p. Norbetem Bień, przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Olkuszu, radni gminni, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z najbliższej okolicy oraz przedstawiciele wojska, policji i ochotniczych straży pożarnych. A przede wszystkim członkinie Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich wsi w Gminie Klucze ubrane w piękne regionalne stroje oraz liczne grono wiernych.

Dożynki Gminne "Kolbark 2016"  

„Wzrośnie wam z tłustej ziemi niebywałe zboże:
Ciężkie, ogromne kłosy, napęczniałe ziarna,
Cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze,
Za ziarno każde – korzec da wam gleba czarna.

Zbierzcie plon zasobny na długich lat wiele,
Wymłócicie cepami dary płodnej gleby,
Ponapełniacie worki, młynarz ziarno zmiele,
Matka mąkę zamiesi – i upiecze chleby.

I przy dymiącej misce siądźcie z słowem Bożem.
Ojciec krzyżem przeżegna bochen wypieczony,
Lecz gdy go krajać zacznie poszczerbionym nożem,
Tryśnie z chleba waszego strumień krwi czerwony.”

[Julian Tuwim “Krwawy chleb”]

     W dalszej części Dożynek dokonany został obrzęd dożynkowy przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kolbarku, zaś starostowie dożynek przekazali Gospodarzowi dożynek, Wójtowi Gminy Klucze, okazały bochen chleba, z prośbą o jego podzielenie tak, by nikomu z nas nie zabrakło naszego chleba powszechnego. Po pokrojeniu chleba wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych zbiorów. Następnie odbyła się część artystyczna imprezy, w trakcie której zebranym gościom zaprezentowały się kolejno: Zespół Pieśni i Tańca “Wolbromiacy”, Kapela góralska “Zbójnicy” ze Szczyrku, młodzieżowy zespół hip-hopowy, Zespół „Ziemia Kluczewska” oraz zespół rockowy “La Pallotina”. W trakcie występu ZPiT “Wolbromiacy” rozstrzygnięte zostały ogłoszone konkursy na najczystsze sołectwo w Gminie Klucze oraz na najpiękniejszy ogródek i balkon. W tym roku nagrody powędrowały kolejno do Cieślina, do Państwa Sławomira i Anity Jurczyk z Kwaśniowa Dolnego oraz Pani Agaty Banach z Klucz. Podczas uroczystości wszyscy chętni mogli skosztować chleba ze smalcem, kaszanki z grilla oraz różnych wypieków przygotowanych przez panie z Kolbarku. Całość uroczystości zakończyła biesiada dożynkowa.

     Zdjęcia z Dożynek Gminnych w Kolbarku do obejrzenia w Galerii Zdjęć.