IX Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2023″

     W niedzielę 28 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w Wiejskim Domu Kultury w Cieślinie odbył się wernisaż poplenerowy  IX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2023. Tegoroczny plener odbył się w dniach 21-28.05.2023 roku w ramach Jubileuszu 100-lecia Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie, zaś w jego organizacją włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”. Uczestnicy pleneru gościli w tym roku w Ośrodku Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w Jaroszowcu. Komisarzem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, był artysta – malarz mieszkający w Cieślinie – Mariusz Połeć. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

IX Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela 2023 „Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, (…) którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest «sztuka wychowania». W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia, tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego. (…) Artysta świadomy tego wszystkiego wie także, że musi działać, nie kierując się dążeniem do próżnej chwały ani żądzą taniej popularności, ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Istnieje zatem pewna etyka czy wręcz «duchowość» służby artystycznej, która ma swój udział w życiu i w odrodzeniu każdego narodu. Na to właśnie zdaje się wskazywać Cyprian Norwid, kiedy pisze:
«(…) Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało»”.

[św. Jan Paweł II – List do artystów, 1999 r.]

     Wydarzenie artystyczne uświetniły swą obecnością następujące osoby: Beata Będkowska, Maria Bereźnicka Przyłęcka, Miroslav Capovcak, Agnieszka Czyżewska, Jerzy Dmitruk, Józef Marzec, Mirosław Michalski, Mariusz Połeć, Sylwester Stabryła i Bogdan Warowny. W ramach tegorocznego pleneru odbyły się również warsztaty plastyczne organizowane dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie. Na wernisażu poplenerowym można było zobaczyć także ich prace będące spojrzeniem na temat: Moja Parafia”. Wernisażowi towarzyszył koncert Angeli Gaber i Tomasza Dybały pochodzących z Ustrzyk Dolnych. Wokalistka i towarzyszący jej gitarzysta zaprezentowali folkowe klimaty obejmujące zarówno tradycyjne pieśni karpackie, jak i autorskie piosenki.

     Kilka zdjęć z wernisażu poplenerowego IX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2023″ obejrzeć można w Galerii Zdjęć.