„Jest zakątek na tej ziemi, Gdzie powracać każdy chce, …”

     Sierpień w historii naszego narodu jest trudnym miesiącem, ale jakże pięknym przez swoje święta maryjne. Każdego roku, szczególnie w miesiącu sierpniu, ziemię polską od Tatr po Bałtyk, od Odry po Bug oplata sieć pątniczych szlaków. Idą w gromadzie albo pojedynczo, ludzie w różnym wieku, od niemowląt po starców, rozmaitych zawodów, zdrowi, a także kalecy. Zmierzają do tych samych punktów rozsianych po całym kraju – albo do Częstochowy, albo do Kalwarii Zebrzydowskiej lub Pacławskiej, albo do Kodenia, albo do Lichenia, albo do Gietrzwałdu, albo do Świętej Lipki, albo do … innego miejsca z sanktuarium maryjnym.

     Pielgrzymka to podróż, w którą udajemy się wraz z Maryją do Boga. To podróż ubogacająca duchowo, choć niełatwa, pełna wyrzeczeń. Mimo to, od wieków ludzie udają się w tę drogę, by dotrzeć do miejsc religijnego kultu. Każdy człowiek na swój sposób przeżywa ten szczególny czas, kiedy to za wstawiennictwem Maryi wyprasza u Boga łaski, dziękuje Mu i Go przeprasza. Pielgrzymka nie oznacza zwykłego spaceru, ale drogę, w trakcie której można stać się lepszym, zmienić coś w swoim życiu, co spowoduje, że będziemy jeszcze bliżej Boga. Pielgrzymka stanowi odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do wiecznego celu – domu Ojca w niebie. Pielgrzymka jest wyrazem pokuty. Pokuty czytelnej przede wszystkim dla Pana Boga, ale i dla tych, którzy ją cenią, praktykują, bo rozumieją jej sens.  Pielgrzymowanie uczy innego spojrzenia na swoje życie, jego codzienne problemy, troski, ale pozwala też inaczej spojrzeć na siebie samego i swoich najbliższych. Człowiek potrzebuje tego wyruszenia w drogę, aby móc doświadczyć siebie samego, w swojej słabości i ograniczoności. Pielgrzym to znaczy człowiek w drodze, czyli taki, który sam naprawdę doświadcza, co to znaczy być bez domu, bez ojczyzny i zdać się całkowicie na drugich, a przez nich na Boga.

XXVIII Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2019  Na śladach przeszłości szukający drogi
czekają schronienia pod płaszczem opieki
u Czarnej Madonny której wstawiennictwo
jest niewyczerpane jako źródło rzeki
Tu gdzie pielgrzym klęka z pokornym obliczem
by rozliczyć z Bogiem ciążące sumienie
poranione serca życiowych bankrutów
u Niej znajdą pomoc wsparcie ukojenie
Kiedy nad murami częstochowskiej twierdzy
czas warkoczem dziejów naród z wiarą splata
żadna moc i siła zwyciężyć nie zdoła
Tej co ochraniała przez wieki i lata
” 

[Regina Sobik „Tam gdzie pielgrzym klęka”]

     W tym roku z naszej diecezji wyruszy XXVIII Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę. W ramach tej pielgrzymki odbywającej się pod hasłem „W mocy Ducha Świętego”, jako pierwsze wyruszą grupy pielgrzymkowe tworzące Pielgrzymkę Olkuską Diecezji Sosnowieckiej. Tradycyjnie wyjdą one z trzech miejsc: 8 sierpnia z Będzina i Jaworzna, a 9 sierpnia z Olkusza, by 13 sierpnia dotrzeć do celu. Pielgrzymi z naszego jaroszowieckiego dekanatu przemierzać będą pielgrzymkowy szlak w grupie „Biało-zielonej”, której przewodnikiem będzie ks. Ireneusz Kwoka (wikariusz Parafii pw. Narodzenia NMP w Szreniawie). Tegoroczna trasa pielgrzymki niczym nie różni się od tej z ubiegłych lat. Nie zmieniły się też miejsca noclegowe, a będą to kolejno: Podzamcze, Łutowiec, Złoty Potok i Joachimów. Spotkanie organizacyjne przedpielgrzymkowe planowane jest w niedzielę 4 sierpnia br. w kościele w Kluczach, bezpośrednio po Mszy św. odprawianej o godz. 16:00. Na pielgrzymkę można zapisywać się u księdza proboszcza lub bezpośrednio na spotkaniu w Kluczach.

     Na tegoroczną pielgrzymkę tradycyjnie już list zapraszający do udziału skierował Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak. W liście tym czytamy: „Wiele jest w Polsce niezwykłych, świętych miejsc, do których się powraca. Do takich niewątpliwie należy Jasna Góra. Nikt z przybywających tutaj nie wątpi w pomoc Matki Bożej. Każdego, kto tu przywędruje, miejsce to dotyka tak bardzo, że nie potrafi już o nim zapomnieć, bowiem otwiera ono na duchowe doznania i za sprawą Maryi odmienia ludzkie życie. Na Jasnej Górze krzyżują się drogi ludzi ze wszystkich zakątków Polski. A cześć, tak serdecznie i tłumnie oddawana Królowej Polski, potwierdza świętość tego miejsca i wynagradza trud pielgrzymowania wszystkim, którzy przychodzą pokłonić się przed obliczem Jasnogórskiej Pani. Świętość tę podkreślał także Jan Paweł II, mówiąc ileż to razy doświadczał tego, że Matka Boża zwracała swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wypraszała łaskę rozwiązywania trudnych spraw. Pytał, czy nie doświadczają tego samego pokolenia pielgrzymów, przybywające tu od wielu lat. Pytał i odpowiadał: Z pewnością tak, bo inaczej nie byłoby tego wędrowania.
Drodzy Diecezjanie, kieruję do Was serdeczną prośbę – stawmy się jak najliczniej przed obliczem Czarnej Madonny, dając tym samym świadectwo naszej żywej wiary oraz miłości do Kościoła i Ojczyzny. Niech pątnicze ścieżki wiodą Was bezpiecznie na Jasną Górę, a radość z pielgrzymowania przepełnia Wasze serca.”.

     Zdjęcia z XXVIII Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę 2019 do obejrzenia w Galerii Zdjęć.