“Kożdy kwiotek woła – weź mnie dzisiej do kościoła”

     Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzona 15 sierpnia, to jedno z najstarszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Prawda wiary o wniebowzięciu Maryi obecna jest w wierze Kościoła od V wieku. W VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy polecił obchodzenie tego święta w całym Kościele wschodnim, zaś w VII wieku pod wpływem klasztorów wschodnich święto przeniesiono do Kościoła rzymskokatolickiego, ustalając jego nazwę, podobnie jak w prawosławiu, jako Zaśnięcie Maryi Panny. Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zajęło miejsce Zaśnięcia stosunkowo niedawno, dopiero po ogłoszeniu w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) dogmatu wiary Kościoła katolickiego. Stało się to 1 listopada 1950 roku, gdy to papież Pius XII wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych orzeczenie: “powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”. Papież swoim najwyższym autorytetem przypomniał, potwierdził i usankcjonował to, co od dawna w Kościele było uznawane.
 

Charles Mellin - Asunción de la Virgen (Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico)  “Już się anjeli wiesielą,
na niebie słodko śpiewają,
Bo Maryja w niebo jidzie,
radujcie się wszytcy ludzie
Wielebną Matkę ucieszył Anjoł Boży i pozdrowił,
Rzekąc: „Pozdrowienie tobie, już rychło będziesz na niebie”.
Tedy przez wszelkiej boleści umarła Matka miłości,
Syn Matuchny swej duszę wziął, a słodkie pienie jest zaczął:
„Wiesiel się Matuchno moja, juże podź ze mną do raja,
Śpiewajcie wszytcy anjeli, wiesielcie się apostoli.
A gdy ciało pochowali Czystej Panny apostoli,
Jezus przyszedł dnia trzeciego do grobu tako świętego.
Dziewicze ciało obudził Jezus, swoją Matkę wskrzesił,
Rzekąc: „Powstań, namilejsza, nad wszytki panny cudniejsza”.
Swoję Matuchnę Jezus wziął, apostoły jest pożegnał;
Apostoli się radują, anjeli słodko śpiewają.”
[“Już się anjeli wiesielą” – fragm. pieśni z XV wieku]
 

     W polskiej tradycji Uroczystość ta zwana jest również jako Święto Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce symbolizują duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”. Wszystkie one, podobnie jak Maryja, mają swój czas wzrostu i czas dojrzewania. Są dojrzałym plonem łąk, lasów, sadów i ornej ziemi. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. 15 sierpnia to również dzień kulminacji licznych pielgrzymek pieszych, które spotykają się na Jasnej Górze w Częstochowie.

     Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że:: “Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan”. Jest ono dla nas znakiem nadziei, że my wszyscy, którzy staramy się iść przez życie, wierząc w godność naszych ciał oraz w ich przyszłe zmartwychwstanie, rzeczywiście zmartwychwstania dostąpimy. Przecież naszym Panem jest Jezus Chrystus, który za nas umarł i zmartwychwstał. On z pewnością ma moc i wolę “przekształcić nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała” (Flp 3,21). Wniebowzięcie Maryi tę naszą nadzieję zmartwychwstania ożywia i ukonkretnia, a równocześnie zachęca nas do odkrywania na co dzień godności naszych ciał oraz do jej coraz pełniejszego odzyskiwania.