Książka na 100-lecie parafii w Cieślinie

     Za 10 miesięcy, w niedzielę odpustową w dniu 07.05.2023 roku, parafia nasza obchodzić będzie 100-lecie swego istnienia. Z tej to okazji opracowana została książka będąca monografią parafii. W połowie lipca br. przygotowany materiał przekazany zostanie do wydawnictwa poligraficznego, zaś wydanie książki powinno nastąpić okresie powakacyjnym. Materiały do napisania książki zbierane były od 2014 roku, głównie w wyniku osobistych kwerend przeprowadzonych w archiwach kościelnych, państwowych oraz zakonnych. W efekcie została przygotowana książka licząca ok. 310 stron, na których w sumie zamieszczono 224 zdjęcia (czarno-białe i kolorowe) oraz 2 tabele. Zakres książki nie ogranicza się tylko do 100 lat istnienia parafii, ale sięga do okresu średniowiecza. Treść książki (poza tradycyjnym wstępem, zakończeniem, spisami, etc.) zamykać się w następujących rozdziałach: „Na przestrzeni wieków” / „Kaplica św. Stanisława istniejąca do 1763 roku” / „Modrzewiowa kaplica św. Stanisława (istniejąca w latach 1765-1917)” / „Historia Parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika” / „Historia działalności Dozoru Kościelnego w parafii w Cieślinie (1924-1928)” / „Kaplica przyszpitalna oraz historia pobytu SS. św. Jadwigi w Rabsztynie” / „Duszpasterze” / „Osoby duchowne pochodzące z parafii oraz związane z parafią” / „Życie i twórczość ks. Marcina Dubiela” / „Kościół parafialny” / „Figura Madonny z Dzieciątkiem (Matki Boskiej Cieślińskiej)” / „Figura św. Jana Nepomucena” / „Konstanty Leon Wolicki” / „Przydrożne krzyże i kapliczki” / „100 lat parafii na starych fotografiach”.   

Projekt okładki książki „O gdybym kiedyś dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy;
Żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewają ulubione zwrotki
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła.
Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła,
O tej sierocie, co piękna jak zorze,
Zaganiać ptastwo szła w wieczornej porze:
Gdy też wzięły wieśniaczki do ręki
Te księgi proste jako ich piosenki! …”.

[Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie”]

     Książka o tytule „<<… Tyś jest u nas w wielkiej sławie …>> Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława BM w Cieślinie 1923 – 2023″ będzie publikacją wydaną w formacie B5 na porządnym papierze (G-print 90 g). Poszczególne kartki książki będą szyte (a nie klejone), zaś całość oprawiona będzie w twardą okładkę.

     Tegoroczny wzrost ceny usług poligraficznych wynoszący ok. 30%, a zwłaszcza cena papieru offsetowego, która tylko w tym roku poprzez 3 podwyżki wzrosła o ok. 45%, znacząco zwiększył koszt całego przedsięwzięcia. Stąd też prośba do wszystkich chętnych, do firm działających na terenie naszej parafii, a także poza jej terenem, o wsparcie finansowe. Jeżeli sytuacja finansowa Wam pozwala, jeżeli wyrażacie taką wolę, to otwórzcie swoje serca, ażeby książka ta mogła trafić nie tylko do wybranych osób, ale także do osób starszych oraz słabiej uposażonych. Każda kwota pieniężna zmniejszy koszt całkowity, a przez to obniży koszt jednostkowy. Pozwoli podnieść planowany nakład, a to z kolei przełoży się na dalsze obniżenie kosztu jednostkowego. Wszystkich zainteresowanych wsparciem tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt mailowy na adres: parafia-cieslin@wp.pl. Forma dofinansowania (darowizna na rzecz parafii lub inna) do dalszego omówienia.

     Jeszcze prośba do wszystkich pragnących nabyć tą pozycję. Zwłaszcza dotyczy to osób, które dawniej należały do parafii w Cieślinie, wywodzą się miejscowości należących do tej parafii lub czujących się związanymi z tym regionem. Książka rozprowadzana będzie poprzez parafię, zaś jej nakład będzie ograniczony. Jeśli więc wyrażacie zainteresowanie tą pozycją, chcecie być pewni otrzymania tej książki, to również prosimy o zgłoszenie tego faktu na ten sam adres mailowy: parafia-cieslin@wp.pl. Ze swojej strony zapewniamy, że zrobimy wszystko ażeby możliwość nabycia nie była odstraszająca, ale akceptowalna dla wszystkich. Aby ziściło się pragnienie naszego najwybitniejszego wieszcza zawarte w słowach: „… Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy; …”.

     Książka wydawana i rozprowadzana będzie w sposób określany anglosaskim terminem „not for profit” (nie dla zysku). A nawet w szerszym ujęciu, bo obejmującym również poniesione koszty (za wyjątkiem kosztów druku i wydania). Autor książki całą swoją pracę (związaną ze zbieraniem materiałów, redagowaniem tekstu, obróbką graficzną, projektowaniem okładki) oraz wszelkie wynikłe w związku z tym koszty przeznacza na Bożą Chwałę i Pamięć potomnych.