Misje Święte oraz Peregrynacja Krzyża i Relikwii św. Jana Pawła II

     Zbliża się wielki Jubileusz – 100 lecie istnienia naszej parafii, który będziemy obchodzić w 2023 roku. To pięć pokoleń, które w naszym kościele parafialnym przez słuchanie słowa Bożego i przyjmowanie sakramentów świętych uświęcało i nadal uświęca swoje życie, otwierając swoje serca dla Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Dzięki wierze naszych rodziców przez chrzest św. zostaliśmy włączeni do Chrystusowego Kościoła, by trwając przy Jezusie, który jest „drogą, prawdą i życiem” osiągnąć wieczne szczęście.

     Misje Parafialne to świetny czas dany nam po to, by pomyśleć o tym co najważniejsze. Chcemy popatrzeć na swoje życie w świetle Bożego słowa. Zobaczyć jak wielką wartość mamy w oczach Boga, skoro Chrystus oddał za nas swoje życie na krzyżu., byśmy z Nim żyli w wieczności. Przez udział w Misjach Parafialnych chcemy w sobie odnowić i umocnić otrzymaną łaskę wiary i więź z Jezusem naszym Panem.

Misje Święte oraz Peregrynacja Krzyża i Relikwii św. Jana Pawła II „– Peregrynacja, czyli przybycie. Krzyża, przy którym umierał św. Jan Paweł II. Przybywa również i on sam w swoich relikwiach. I to wszystko nas składania do tego, ażeby rozważać to, co ten krzyż oznacza, jakim jest znakiem dla każdego z nas. Jest znakiem męki i okropnego, powolnego umierania Pana Naszego, Jezusa Chrystusa.-“.
[bp Grzegorz Kaszak, Jaworzno-Jeleń, 03.03.2022 r.]

     Misje Święte oraz Peregrynacja Krzyża i Relikwii św. Jana Pawła II w naszej parafii odbędą się w dniach 18-25.09.2022 roku. Poprowadzą je ojcowie ze Zgromadzenia Redemptorystów.
Program uroczystości wygląda następująco:

 

NIEDZIELA 18.09.2022 R.

 8:00 – Msza św. z nauką misyjną

10:00 – Msza św. z nauką misyjną w Krzywopłotach

12:00 – Msza św. z nauką misyjną

16:00 – Msza św. z nauką misyjną

19:00 – Nauka stanowa dla małżonków i rodziców

21:00 – Apel Jasnogórski

 

PONIEDZIAŁEK 19.09.2022 R.

Grzech

 9:00 – Msza św. z nauką misyjną

15:00 – Msza św. z nauką misyjną w Krzywopłotach

16:30 – Msza św. z nauką dla dzieci

18:00 – Msza św. z nauką misyjną i Droga Krzyżowa przez Cieślin

Na zakończenie – Apel Jasnogórski

 

WTOREK 20.09.2022 R.

Dzień Pojednania

 9:00 – Msza św. z nauką misyjną

15:00 – Msza św. z nauką misyjną w Krzywopłotach

16:30 – Msza św. z nauką dla dzieci

18:00 – Msza św. z nauką misyjną

Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży szkół średnich i studiującej

21:00 – Apel Jasnogórski

 

ŚRODA 21.09.2022 R.

Rzeczy ostateczne

Dzień spowiedzi – pół godz. przed Mszą św.

 9:00 – Msza św. z nauką misyjną

15:00 – Msza św. z nauką misyjną w Krzywopłotach

16:30 – Msza św. z nauką dla dzieci

18:00 – Msza św. z nauką misyjną

21:00 – Apel Jasnogórski

 

CZWARTEK 22.09.2022 R.

Opowiedzenie się za Jezusem

 9:00 – Msza św. z nauką misyjną

16:00 – Msza św. z nauką misyjną w Krzywopłotach

18:00 – Msza św. z nauką misyjną

21:00 – Apel Jasnogórski

 

PIĄTEK 23.09.2022 R.

Eucharystia i święto rodziny

 9:00 – Msza św. z nauką dla chorych

18:00 – Msza św. z nauką misyjną i odnowienie ślubów małżeńskich

 

SOBOTA 24.09.2022 R.

Dzień Maryjny

Nawiedzenie Krzyża

 9:00 – Msza św. z nauką misyjną

11:00 – Msza św. z błogosławieństwem małych dzieci

16:00 – Przywitanie krzyża i procesja do kościoła

17:00 – Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji

18:30 – Tajemnice bolesne różańca

19:30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Modlitewne czuwanie przy krzyżu

21:00 – Apel Jasnogórski

 

NIEDZIELA 25.09.2022 R.

 8:00 – Msza św. z nauką misyjną

10:00 – Msza św. z nauką misyjną 

12:00 – Msza św. z nauką misyjną

14:00 – Msza św. z nauką misyjną

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Pożegnanie i odprowadzenie krzyża i relikwii św. Jana Pawła II.

     Zapraszam wszystkich na Misje Święte. Niech to będzie czas modlitwy za siebie i za tych, którzy nas do wiary doprowadzili.
Módlmy się o dobre przeżycie tego świętego czasu łaski, aby wszyscy parafianie umocnili się w wierze, nadziei i miłości.
Ks. Mariusz Wróbel, proboszcz.