Odpust Parafialny św. Stanisława BM oraz 25 lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza

     W najbliższą niedzielę parafia nasza przeżywać będzie podwójną uroczystość. 8 maja to dzień, w którym nasza wspólnota przeżywa uroczystość odpustową – święto patrona naszego kościoła parafialnego, św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W roku bieżącym, dodatkowo w dniu tym, jubileusz 25 lecia święceń kapłańskich obchodzić będzie nasz Ksiądz Proboszcz Mariusz Wróbel.

     Historia naszej parafii od najdawniejszych czasów związana jest z kultem św. Stanisława. Miejscowy lud już w dawnych czasach wspominał o rzekomej bytności świętego biskupa w Cieślinie i czcią otaczał miejsce jego odpoczynku, wznosząc w jego sąsiedztwie kaplice poświęcone św. Stanisławowi. Kiedy powstała pierwsza kaplica i ile ich było – na dzień dzisiejszy nie sposób powiedzieć. Rzeczą bezsporną jest fakt, że w roku 1725 w miejscu obecnego kościoła istniała kaplica, pustelnia i cmentarz grzebalny. Nie znamy obecnie szczegółów dotyczących nabożeństw odprawianych w tej kaplicy. W 1763 roku ówczesny dziedzic Walenty Męciński rozbiera istniejącą kaplicę, by dwa lata później, w roku 1765 wznieść nową, modrzewiową kaplicę. Pamięć o modrzewiowej kaplicy jest jeszcze żywa w opowiadaniach wśród okolicznej ludności, gdyż przetrwała ona do 1917 roku. Z dokumentów dziekańskich z 1833 roku dowiadujemy się, że biskup krakowski nadawał na okres 5 lat pozwolenia na odprawianie Mszy św. oraz nabożeństw na uroczystość św. Stanisława w dniu 8 maja. Reskryptem z dnia 17/29 lipca 1844 r. zmieniono status kaplicy w Cieślinie z publicznej na prywatną, dworską. Skutkowało do min. tym, że lud parafialny przez 2 kolejne lata pozostał bez nabożeństwa na św. Stanisława (pisze o tym pleban Wróblewski z Chechła w liście z dn. 07/19 kwietnia 1847 r.). Dzięki staraniom dziekana dekanatu olkuskiego ks. Józefa Kalasantego Ćwiklińskiego, występującego na wniosek plebana parafii w Chechle ks. Mikołaja Wiśniewskiego, Wysoki Konsystorz Generalny Diecezji Kielecko – Krakowskiej, na zasadzie Reskryptu Komisji Rządowej w dniu 6 maja 1847 roku udzielił „zgody (zezwolenia) na zawsze” (“indult pro semper”) do odprawiania czasami Mszy Św. oraz wystawienia Najświętszego Sakramentu w dzień św. Stanisława biskupa. Uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława obchodzone są odtąd już stale, aż po dzień dzisiejszy.
     Sam odpust uważany był od najdawniejszych czasów (i dalej jest) za największy w okolicy, na który ciągnęli wierni z najdalszych zakątków. Materiały źródłowe używają w stosunku do niego następujących określeń: „ w którym co roku wielki odpust bywa.” (23.02.1823 r.), „… Nabożeństwo w miejscu lubianym, gdzie oni z ojcami i dziadami modlili się …” (07/19.04.1847 r.).

Obraz św. Stanisława BM w ołtarzu głównym kościoła w Cieślinie.  

„Powołałeś mnie – powołałeś jak Piotra,
rybaka o ciężkiej dłoni
i miękkim sercu.
Powołałeś jak Pawła
rzuconego na ziemię
w piach własnych grzechów.
Jestem przy Twoim sercu,
trwam pod płaszczem Maryi
przytulony do jej serca.
Jestem, a gdy Ty idziesz –
idę za Tobą.
Jestem i trwam, bo Ty mnie posłałeś.”

     Jubilare, znaczy radować się. I taka właśnie radość wypełni dodatkowo naszą świątynię w dzień odpustu parafialnego. W dniu tym nasz Ksiądz Proboszcz obchodził będzie jubileusz 25 lecia kapłaństwa. W dniu 15.06.1991 roku ks. Mariusz Wróbel odpowiedział Bogu „tak” na Jego słowa: „Pójdź za mną” i z rąk ks. biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego przyjął sakrament święceń. Uroczystość ta będzie okazją podziękowania księdzu Mariuszowi za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Jego służbie. Będzie to podziękowanie za Jego nieocenioną dobroć, za zrozumienie, troskę, obecność, za wspólne budowanie domu na skale mimo, iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu. Jednocześnie będziemy składać życzenia, aby Jego nauczanie prowadziło nas drogą, jaką wyznacza nam Chrystus, aby była ona zawsze pełna Bożej miłości, mądrego słowa i miłosierdzia. Zaś Duch Święty by zawsze wypełniał Jego serce, a łaska Boża towarzyszyła nieustannie.

     Uroczystości w dniu 08.05.2016 roku rozpocznie Msza św. o godz. 12:00, której przewodniczyć będzie ks. Jubilat, zaś homilie wygłosi ks. biskup Piotr Skucha. Po Mszy św. odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła, a następnie tradycyjna procesja do źródełka z figurą św. Jana Nepomucena.

     Zdjęcia z uroczystości odpustowych oraz jubileuszu 25 lecia kapłaństwa księdza proboszcza Mariusza Wróbel do obejrzenia w Galerii Zdjęć.