Pielgrzymka do Drzwi Świętych w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

     Powoli dobiega końca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony bullą “Misericordiae vultus” (Oblicza Miłosierdzia) przez Papieża Franciszka. Zgodnie z tym dokumentem oraz z wytycznymi dotyczącymi odpustów i sakramentu pokuty, w Roku Jubileuszowym trwającym od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku wszyscy wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła i zyskiwać łaski odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić warunki zwykłe uzyskania odpustu oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Warunkami zwyczajnymi uzyskania odpustu są: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego. W przypadku braku któregokolwiek z tych elementów – odpust będzie wówczas częściowy. Dodatkowe warunki związane z odpustem w Roku Jubileuszu Miłosierdzia możemy spełnić poprzez realizację jednego z pośród czterech możliwych sposobów. Pierwsza możliwość, dotycząca wszystkich wiernych, wymaga pielgrzymki do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w 4 Bazylikach Większych w Rzymie, w każdej Katedrze oraz w kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. Dodatkowo wymagane jest wtedy uczestnictwo we Mszy św., refleksja nad miłosierdziem, odmówienie wyznania wiary oraz modlitwa za Papieża. Drugi sposób dotyczący również wszystkich wiernych, to wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała („Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.” – Ojciec Święty Franciszek). Kolejna możliwość spełnienia warunków dodatkowych dotyczy osób, które z różnych powodów nie mogą przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza chorych, starszych i samotnych. Mogą one zyskać łaskę odpustu zupełnego przeżywając z wiarą i radosną nadzieją swoją chorobę i cierpienia, przyjmując Komunię Świętą lub uczestnicząc we Mszy świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Ostatnie dodatkowe warunki określone zostały dla więźniów. Powinni oni szczerze pragnąć włączyć się na nowo w życie społeczeństwa, traktować przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte, nawiedzić kaplicę więzienną oraz uczestniczyć we Mszy św. Ponadto konieczna jest refleksja nad miłosierdziem, odmówienie wyznania wiary oraz modlitwa za papieża.

Pielgrzymka do Drzwi Świętych w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej Wszyscy pragną miłosierdzia, ale niestety nie wszyscy tak postępują, aby na nie zasłużyć. Wszyscy pragną doznawać miłosierdzie, niewielu zaś okazywać miłosierdzie. Jak możesz prosić o coś, czego sam nie chcesz okazywać? Kto pragnie dostąpić miłosierdzia w niebie, powinien wyświadczać je na ziemi. Ponieważ wszyscy pragniemy dostąpić miłosierdzia, obierzmy je sobie za obrońcę już na tym świecie, aby uwolniło nas w przyszłym. Istnieje miłosierdzie w niebie, a dochodzi się doń przez miłosierdzie na ziemi. Istnieje jedno miłosierdzie na ziemi, drugie w niebie, to znaczy miłosierdzie ludzkie i miłosierdzie Boże. Toteż wszystko, co miłosierdzie ludzkie wyda podczas drogi, miłosierdzie Boże odda w ojczyźnie.”
[św. Cezary, Biskup]

     W dniu 13 grudnia 2015 roku w sześciu kościołach jubileuszowych Diecezji Sosnowieckiej zostały uroczyście otwarte Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia. Do jednego z tych kościołów, Bazyliki Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, pielgrzymowali w dniu 22.10.2016 roku wierni naszej parafii, by uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie doczesnych kar za grzechy. Wraz z wiernymi z innych parafii, między innymi z sąsiedniego Kwaśniowa, uczestniczyli w modlitwach i w rozważaniach, którym przewodniczył ks. Paweł Sobierajski. Po wspólnym przekroczeniu Bramy Miłosierdzia wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie wysłuchali prelekcji ks. Pawła Sobierajskiego oraz uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich przybyłych kapłanów. Uroczystości zakończyło odmówienie Różańca Świętego oraz ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II oraz św. Faustyny. Pielgrzymka ta była równocześnie pielgrzymką Ruchu Margaretek, ruchu osób modlących się za kapłanów.

     Niezbyt sprzyjająca pogoda – przenikliwe zimo – nikogo nie zniechęciła, ale wręcz dodała dodatkowej siły do duchowego przeżycia tego wydarzenia. Pielgrzymka była dla nas nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale przede wszystkim świadectwem naszej wiary oraz doskonałą okazją do refleksji nad Bożym Miłosierdziem i samymi Uczynkami Miłosierdzia.
Zdjęcia z Pielgrzymki do Bazyliki NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej – od oglądnięcia w Galerii Zdjęć.