“Pieśnią wesela witamy, O Maryjo, miesiąc Twój !”

     Maj to najpiękniejszy miesiąc roku – miesiąc, w którym przyroda poprzez swą zieleń, wielobarwność i mnogość kwiatów oraz piękne śpiewy ptaków w sposób silny oddziałuje na wyobraźnię człowieka i jego doznania estetyczne. Ten to właśnie miesiąc nasi przodkowie w swojej pobożności już dawno temu postanowili ofiarować Matce Bożej – Najświętszej Maryi Pannie. W maju mają miejsce poświęcone Jej Nabożeństwa Majowe, zwane potocznie „majówkami”. Wczesnymi wieczorami wierni gromadzą się nie tylko w kościołach, ale też przy kapliczkach, przydrożnych krzyżach bądź figurkach by sławić Królową Polski. Podczas tych nabożeństw odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską (będącą hymnem na cześć Maryi) oraz modlitwę „Pod Twoją obronę”. Modlitwom tym towarzyszą przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni poświęcone Matce Bożej. W niektórych miejscach, zgodnie z przyjętą tradycją, w czasie tych nabożeństw czytane są rozważania, zaś zgromadzeni wierni odmawiają także Różaniec Święty, a całość często kończą Apelem Jasnogórskim. W miejscowościach, w których znajduje się kościół, nabożeństwo majowe odprawiane jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.     

Obraz "Matka Boża Fatimska"  „Pieśnią wesela witamy,
O Maryjo, miesiąc Twój !
My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała
Życiem, wonią, wdziękiem lśni.
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
Gdy majowe płyną dni.
Litość Twoja niech osuszy
Z każdych oczu smutku łzę,
Rosa łaski w każdej duszy
Niech obmyje grzechu rdzę;
Dla nas wszystkich niech zaświta
Twej miłości błogi raj !
Cała ziemia niechaj wita,
O Maryjo, śliczny maj!
“.

[“Pieśnią wesela witajmy”” – pieśń maryjna.]

     Historia Nabożeństw Majowych sięga V wieku, gdy to na Wschodzie ludzie zaczęli się gromadzić i śpiewać pieśni na cześć Matki Bożej. W Kościele zachodnim dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc maj poświęcić Maryi. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili w 1838 roku jezuici w Tarnopolu, zaś po około 30 latach stało się ono popularne w całym kraju.

     W obecnych czasach, gdy nasza wiara wystawiana jest często na różnorodne pokusy, gdy jej fundamenty podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie – potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających czasach z pomocą przychodzi nam Matka Boska. Przez uczestnictwo w Nabożeństwach Majowych możemy znaleźć odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem Chrystusem. Nabożeństwo Majowe to spotkanie z matką Boga i z Jej Synem. To możliwość zawierzenia Jej naszej życiowej codzienności, naszych problemów i kłopotów. Trzeba tylko przyjść do Niej, opowiedzieć Jej wszystko i zaufać w każdej sprawie. Ona na pewno pośpieszy nam z pomocą, przytuli do swojego Serca i wyprowadzi na właściwą drogę. Zaniesione prośby i modlitwy z matczyną miłością i zatroskaniem przedstawi swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, tym, którzy Jej zaufali.

     Nabożeństwo Majowe w naszym kościele codziennie w miesiącu maju po południowej Mszy św. – w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17:30, zaś w niedziele po Mszy św. o godz. 16:00.