Piknik dożynkowy z okazji Jubileuszu 100-lecia Parafii

     „Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?”. Tak o dożynkach pisał Zygmunt Gloger. Dożynki to obyczaj bardzo stary. Choć nie znamy dokładnie jego źródła, jedno jest wiadome, że przetrwał wiele pokoleń. Być może wywodzi się jeszcze z czasów pogańskich, związanych z kultem bóstw urodzaju. Lud polski przechował od wieków swojskie obrzędy i zwyczaje, nigdy w tej dziedzinie nic nie zapożyczał od sąsiadów bliższych czy dalszych. Dożynki to podziękowanie Bogu za plony i wyproszenie pomyślnych w kolejnym roku. Od najdawniejszych czasów najpierw dziękowano Bogu za zebrany plon, w myśl słów Wespazjana Kochowskiego, poety z XVII wieku, który pisał: „Panie! Za to dziękować Ci trzeba, żeś gębie mojej dał dostatek chleba”. Dla naszej parafii tegoroczne dożynki mają szczególny charakter, gdyż obchodzone są w roku Jubileuszu 100-lecia Parafii, co stanowi dodatkowy powód dziękczynienia Bogu.

Piknik dożynkowy 2023

     Proboszcz parafii ks. Marcin Wróbel, KGW Krzywopłockie kobiety” wraz z pozostałymi KGW z parafii oraz sołtysi i strażacy zapraszają wszystkich na tegoroczne uroczyste dożynki wraz z piknikiem dożynkowym z okazji Jubileuszu 100-lecia Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie. Obchody rozpocznie uroczysta Msza św. odprawiana w dniu 27.08.2023 roku o godzinie 15:00, po której nastąpi przejście na teren parkingu przy kościele oraz teren przy plebanii, gdzie będą miały miejsce kolejne punkty programu – szczegóły na plakacie.
„Silni ludową tradycją i tożsamością chrześcijańską”.
Serdecznie zapraszamy!

     Zdjęcia z Dożynek Parafialnych i pikniku dożynkowego z okazji 100-lecia parafii obejrzenia w Galerii Zdjęć.