Poświęcenie nowej plebanii

     Trzecia niedziela adwentu nazywana jest Gaudete, niedzielą różową, niedzielą radości. Określenie to pochodzi od pierwszego zdania introitu mszy tego dnia. Brzmi ono: „Gaudete in Domino semper: iterum dico, Gaudete!” , co oznacza „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”. Dla naszej parafii niedziela ta była podwójnie radosna. Do naszej wspólnoty parafialnej przybył bowiem ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej ks. biskup Grzegorz Kaszak, by poświęcić nowo wybudowaną plebanię. Biskup Grzegorz Kaszak przewodniczył uroczystej Mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. dr Pawłem Pielką, a ofiarowanej w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców nowej plebanii. Wygłosił on również homilię w czasie Mszy św., a następnie po skończonym nabożeństwie i odczytaniu stosownej modlitwy udał się wraz z pozostałymi przybyłymi kapłanami do budynku plebanii celem jej poświęcenia. Oprócz ks. Pawła Pielki oraz proboszcza parafii ks. Mariusza Wróbla w uroczystości brali udział ks. kanonik Marek Szeląg, proboszcz parafii w Chechle i dziekan dekanatu jaroszowieckiego, ks. prałat Stefan Rogula, emerytowany, długoletni proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Ap. w Olkuszu oraz ks. Paweł Sproncel, sekretarz ordynariusza.

Poświęcenie nowej plebanii (12.12.2021 r.) „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki
[Mat. 7,24-27]

         Inicjatywa budowy nowej plebanii zrodziła się w trakcie spotkania sołtysów wszystkich wiosek tworzących parafię i innych osób  zorganizowanego na podwórzu plebani w końcu października 2016 roku. Przy ognisku z pieczonkami omawiana była sprawa kwesty organizowanej w dniu Wszystkich Świętych, z której środki miały być przeznaczone na odnowienie nagrobka ks. Jana Opałacza, byłego proboszcza naszej parafii. Wszyscy zebrani zadecydowali wówczas, że nie ma sensu dalej remontować starej plebanii i lepiej będzie przy niewiele większym koszcie postawić nowy budynek. Pomysł ten zaczął materializować się wiosną następnego roku. W miesiącu kwietniu 2017 roku opracowana została koncepcja i ogólny projekt przyszłej plebanii. Zostały one pozytywnie zaakceptowane przez Komisję ds. Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Następnie opracowany został szczegółowy projekt budowlany, który stał się podstawą do wydania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień. W dniu 3 kwietnia 2018 roku od rozebrania zadaszenia nad werandą starej plebani oraz chodników w ogrodzie rozpoczęta została budowa nowej plebanii. W bieżącym roku wszystkie główne prace zostały ukończone i w miesiącu październiku rozpoczęły się prace związane z przeprowadzką ze starego budynku. Uniknięto w ten sposób konieczności ogrzewania dwóch budynków. 

     Wyzwanie przed którym stanęła nasza parafia nie należało do łatwych. Było to olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające wiele trudu i pieniędzy. Dlatego też za wsparcie modlitewne i finansowe należą się serdeczne podziękowania dla mieszkańców naszej parafii, dla osób wywodzących się z naszej wspólnoty, ale mieszkających w innych rejonach, dla różnych darczyńców i wszystkich ludzi dobrej woli. Wszyscy ci, którzy otworzyli swoje serca i pomagali realizować to przedsięwzięcie, równocześnie realizowali przykazanie miłości, bo przecież „hojnego dawcę Bóg miłuje”. Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim wspomagającym modlitwą lub datkiem pieniężnym budowę nowej plebanii!  

     Zdjęcia z dzisiejszego (12.12.2021 r.) poświęcenia nowej plebanii do obejrzenia w Galerii Zdjęć – w galerii Budowa nowej plebanii”.