Przedstawienie o św. Janie Pawle II

     W październiku przeżywaliśmy  główne uroczystości związane z obchodami jubileuszu 40-lecia pontyfikatu św. Jana Pawła II. W niedzielę 14 października w Kościele polskim obchodziliśmy Dzień Papieski, natomiast 16 października minęło 40 lat od pamiętnego konklawe, które na Stolicę Apostolską wybrało Karola Wojtyłę, papieża z dalekiego kraju. Odpustem ku czci św. Jana Pawła II obchodzonym 22 października, w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego, zakończone zostały najważniejsze obchody.

     O obchodzonych uroczystościach nie zapomniały również dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz z Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie. W niedzielę 28 października 2018 roku po skończonej Mszy św. o godz. 12:00 uczniowie tych szkół wystąpili w naszym kościele z przedstawieniem poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II. Przypomnieli w nim epizody z życia Świętego, od urodzenia aż do jego śmierci. Przedstawili postać świętego Jana Pawła II, który przez wiele lat niestrudzenie przemierzał wszystkie drogi świata nauczając, tak jak czynił Chrystus na ziemi palestyńskiej. Poszukiwał dusz ludzkich i wychodził im naprzeciw z miłością i z otwartym sercem. Był mocnym ogniwem, który zadziwił, zjednoczył, rozmodlił i uświęcił świat.

 Przedstawienie o św. Janie Pawle II (28.10.2018) Moi Drodzy, chciałbym dzisiaj przypomnieć fragment z modlitwy za Ojczyznę, którą codziennie odmawiam i myślę, że wielu z Was to czyni: „Wszechmogący, Wieczny Boże, daj nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce – Ojczyźnie naszej, byśmy Jej i Ludowi, Twoich zleceń nie zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”. Jak widzimy w tej modlitwie są postawieni obok siebie bracia i Ojczyzna – Matka. Myślę, że to jest równocześnie jakiś wskaźnik dla wszystkich moich Rodaków w Ojczyźnie i poza Ojczyzną, którzy chcą się kierować miłością własnej Ojczyzny, żeby w tej miłości odnajdywać zawsze braci, tych, do których miłość Ojczyzny musi być także adresowana.”
[św. Jan Paweł II – telegram do Zjazdu Walnego ZHP poza granicami Kraju, Castel Gandolfo, 27.09.1981 r.]

     Podobnie jak to miało miejsce poprzednio – występ młodych artystów wszystkim bardzo się podobał. Po jego zakończeniu wykonawcy zostali przez wiernych nagrodzeni gromkimi brawami, zaś przez księdza proboszcza słodyczami. Wszystkim aktorom, którzy włożyli wiele serca w swój występ, oraz paniom katechetkom, które przygotowały inscenizację, składamy serdeczne podziękowania. Bóg Zapłać !

     Zdjęcia z przedstawienia o świętym Janie Pawle II można oglądać w Galerii Zdjęć.