Przedstawienie o świętych

     W dniu 25 października 2015 roku w naszym kościele, po skończonej Mszy św. o godz. 12:00 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie wystąpili z przedstawieniem o świętych. Młodzież występująca w przedstawieniu przypomniała nam osoby, którym poprzez miłość do Boga i bliźniego dane było osiągnąć chwałę obcowania z Ojcem Niebieskim. Przedstawienie to było jakby zapowiedzią czekającego nas już za tydzień święta Wszystkich Świętych, a więc dnia w który oddajemy cześć wszystkim tym, którzy już weszli do chwały niebieskiej. 

Przedstawienie o świętych (25.10.2015). “Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych.”
[Jan Paweł II – Orędzie na VI Światowe Dni Młodzieży, 15.08.1990 r.]

     Cecha świętości może być częścią każdego z nas i tylko od nas zależy, czy chcemy być wielcy w swej małości, czy mali w swej wielkości. Jeżeli dostrzeżemy dobro w sobie i w drugim człowieku, jeśli wprowadzimy w swoje życie wartości, które pozwolą nam odrzucać kolejne ludzkie pryzmaty, jeśli za sobą zostawimy gniew, egoizm i zazdrość – to będzie nasz początek długiej drogi doskonalenia swej osoby. A od takich drobiazgów zaczynają się rzeczy wielkie !

     Wszystkim osobom biorącym udział w przedstawieniu oraz paniom katechetkom, które go przygotowały, składamy serdeczne podziękowania. Bóg Zapłać !
Więcej zdjęć z zaprezentowanego przedstawienia można oglądać w Galerii Zdjęć.