Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

      Powoli dobiega końca okres pobytu młodzieży przybyłej na Światowe Dni Młodzieży w diecezjach. Już w poniedziałek wszyscy udadzą się do Krakowa, czyli do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył, jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież spędzi tutaj okres całego tygodnia. Poniedziałek i wtorek rano – to dni dojazdu młodych w dane miejsce. We wtorek w godzinach popołudniowych rozpocznie się ceremonia otwarcia ŚDM. W kolejnych dniach, tj. w środę, czwartek i piątek, młodzież z całego świata będzie brała udział w katechezach i festiwalu młodych oraz w uroczystości powitania Ojca Świętego oraz w piątkowej Drodze Krzyżowej na krakowskich Błoniach. Nie zabraknie również pozdrowień z Okna Papieskiego na Franciszkańskiej 3. W sobotę pielgrzymi udadzą się do miejscowości Brzegi koło Wieliczki, gdzie będzie miało miejsce czuwanie i wieczorne spotkanie z Papieżem. W niedzielę wszyscy wezmą udział w uroczystej Mszy św. kończącej ŚDM, na której Papież dokona ogłoszenia miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

ŚDM Kraków 2016


„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

[Mt 5,7]

      Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

WTOREK 26 lipca 2016 r.
– 17:30 – Ceremonią Otwarcia na krakowskich Błoniach, której punktem kulminacyjnym będzie Msza święta pod przewodnictwem biskupa miejsca – kard. Stanisława Dziwisza.

ŚRODA 27 lipca 2016 r.
– 16:00 − przylot papieża Franciszka na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice, Ceremonia Powitalna Papieża Franciszka,
– 17.00 − przyjazd na Wawel, spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu i dyplomatami,
– 17:40 − wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
– 18:30 − katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi,
– cicha modlitwa przy Konfesji św. Stanisława, gdzie są wystawione też relikwie św. Jana Pawła II, uczczenie Najświętszego Sakramentu w kaplicy za ołtarzem,
– przemówienie Ojca Świętego.
Wieczorem, 27 lipca 2016, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3 – po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać pielgrzymów zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

CZWARTEK 28 lipca 2016 r.
– 7:40 − przejazd papieża Franciszka do Balic, wraz z zatrzymaniem się na prywatną wizytę w klasztorze sióstr Prezentek przy ul. św. Jana 7 w Krakowie,
– przy wejściu do Kaplicy Świętych Jana Chrzciciela i Jana Apostoła będą zgromadzone siostry tej wspólnoty i uczniowie szkół przez nie prowadzonych,
– wspólna modlitwa w ciszy.
– 9:45 – przyjazd do klasztoru jasnogórskiego,
– modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu.
– 10:30 – Msza święta na jasnogórskich wałach z okazji 1050-tej rocznicy Chrztu Polski,
Mszę św. koncelebrować będą biskupi i liczni polscy kapłani, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz kraju. Spodziewane jest przybycie ponad 300 tyś. wiernych.
– 17.00 – przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia,
na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazuje klucze do miasta Ojcu Świętemu. W tramwaju na Błonia papieżowi będzie towarzyszyć młodzież niepełnosprawna.
– 17.15 – przyjazd papieża Franciszka na Błonia,
– przejazd papamobile między wiernymi. Oczekuje się około 600 tysięcy młodych ludzi.
– 17.30 – ceremonia powitania (ok. 1,5 godziny).
Wieczorem, 28 lipca 2016, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3 – po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

PIĄTEK 29 lipca 2016 r.
– 7:00 – Msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3.
– 9.30 – Wizyta w hitlerowskim obozie Auschwitz w Oświęcimiu,
Ojciec Święty uda się pieszo na teren byłego obozu koncentracyjnego, przechodząc sam przez bramę wejściową. Przy wejściu na dziedziniec bloku 11 Ojciec Święty spotka się indywidualnie z 15 osobami ocalałymi z obozu. Modlitwa prywatna w celi męczeństwa Ojca Kolbego.
– 10.30 – Wizyta w hitlerowskim obozie Birkenau w Oświęcimiu,
Ojciec Święty przejedzie samochodem od głównej bramy wejściowej obozu, wzdłuż linii kolejowej, aż do placu przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie zgromadzonych będzie ok. 1000 gości. Zatrzyma się na cichą modlitwę przed pomnikiem. Indywidualne spotkanie z 25 „Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”. Przemówienie Ojca Świętego.
– 16.30 – przyjazd do Krakowa i wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu,
– spotkanie w holu ze zgromadzonymi około 50 chorymi dzieci i ich rodzicami. Przemówienie Ojca Świętego. Prywatna wizyta w wybranych  miejscach szpitalnego oddziału ratunkowego na parterze, w towarzystwie dyrektora i rodziców. Modlitwa w kaplicy szpitalnej.

– 18.00 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach,
– na zakończenie Drogi Krzyżowej Ojciec Święty wygłosi krótkie przemówienie.
Wieczorem, 29 lipca 2016, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3 – po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

SOBOTA 30 lipca 2016 r.
– 8:30 – Wizyta Papieża Franciszka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
– spotkanie w Kaplicy Świętej Faustyny Kowalskiej z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz z dziewczętami, którymi zakonnice się opiekują. Modlitwa w kaplicy przed grobem św. Faustyny.
– 8:45 – przejazd papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia.
– 9:00 – przejście przez Bramę Miłosierdzia.
– 9.15 – Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży,
Ojciec Święty wyspowiada pięciu młodych ludzi w językach: włoskim, hiszpańskim i francuskim.
– 10:30 – Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski.
– w Sanktuarium pomieści się około 2 tysięcy osób: kapłanów, zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych i seminarzystów z Polski, natomiast ok. 5 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. na rozległym placu przed świątynią.
– 13:00 – obiad z młodzieżą,
– Ojciec Święty zje obiad z Kardynałem Arcybiskupem Krakowskim, z tłumaczem i 12 przedstawicielami młodzieży z różnych krajów: jednym chłopcem i jedną dziewczyną z każdego kontynentu, oraz z chłopcem i dziewczyną z Polski.
– 19:00 – przyjazd na Campus Misericordiae w Brzegach pod Wieliczką,
– przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przedstawicielami młodzieży.
– 19:30 – czuwanie modlitewne z młodzieżą.

NIEDZIELA 31 lipca 2016 r.
– 8:45 – przyjazd na Campus Misericordiae,
błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba – magazynu z żywnością dla potrzebujących,
przejazd wśród wiernych.
– 10:00 – Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży,
rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
– 17:00 – przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami ŚDM oraz Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Dobroczyńcami spotkania młodych całego świata.
– 18:15 – przyjazd do Balic (część wojskowa).
– ceremonia pożegnalna Ojca Świętego.

     ŚDM odbywają się pod znakiem Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym oraz wdzięcznej i pobożnej pamięci świętego Jana Pawła II, który był twórcą Światowych Dni Młodzieży i przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej historycznej drodze ku wolności. Niechaj więc to spotkanie młodzieży w Krakowie prowadzi pielgrzymów całego świata do Iskry Miłosierdzia, która od czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny.