Uroczystość Wszystkich Świętych

     Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Dzień Zaduszny. W dni te ludzie tradycyjnie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych – najbliższych i przyjaciół. Dzień 1 listopada winien być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu całego roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Natomiast w dzień Wszystkich Świętych ich liczba jest znacznie większa. Wspominamy wtedy nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością, którzy doszli do świętości w zupełnym ukryciu. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Dzień ten przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od wybranej drogi życia, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można jednak osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Stwórca powołuje do świętości wszystkich, stąd też każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Każdy z nas otrzymał dar zbawienia, gdyż Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas zależy jednak, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.

Wszystkich Świętych 2016 (grób ks. J. Opałacza) “Nad twoim grobem stanie krzyż. Czy to będzie najtrafniejszy kształt twojego życia ? Czy tylko przypadek albo nieporozumienie.
Jeszcze jest twój czas. Jeszcze żyjesz. Jeszcze cię pytają, odpowiadasz, jeszcze podejmujesz decyzje, jeszcze stajesz wobec swoich obowiązków zawodowych, jeszcze spotykasz się ze swoimi wrogami.
Czy krzyż jest najtrafniejszym kształtem twego życia ?

[ks. M. Maliński “Kto chce iść za mną” ze zbioru “Chodzący po morzu”]

     2 listopada natomiast obchodzić będziemy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub rzadziej „zaduszkami”. Jest to dzień modlitw za tych ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zmarli ci potrzebują jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. Temu celowi służą też ofiary składane w kościołach i na cmentarzach. Są to tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. Z ambon lub przy ołtarzu odczytuje się imiona zmarłych wypisanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy za wszystkich zmarłych. Nabożeństwo za dusze czyśćcowe zanosimy nie tylko w tym dniu. Pomocą dla dusz cierpiących w czyśćcu są też uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, Msze św. gregoriańskie czy też zwykła modlitwa ofiarowana w tej intencji.

Porządek nabożeństw w tych dniach w naszej wspólnocie parafialnej:
Wtorek 1 listopada 2016 roku:
• godz. 8:00 – Msza św. w kościele,
• godz. 11:15 – z kościoła wyruszy procesja na cmentarz grzebalny. Po przyjściu na cmentarz procesja po cmentarzu grzebalnym z modlitwą za zmarłych. Zakończenie procesji przy ołtarzu. Msza św. ok. godz 12:00 z kazaniem zakończy uroczystość na cmentarzu,
• nie ma w tym dniu Mszy św. w Krzywopłotach o godz. 10:00 oraz Mszy św. popołudniowej o godz. 16:00.
Środa 2 listopada 2016 roku:
• godz. 9:00 Msza św., a po niej procesja wokół kościoła z modlitwami za zmarłych,
• godz. 16:30 różaniec za zmarłych, a po nim Msza św. (ok. godz. 17:00).

      W dniu Wszystkich Świętych przy wejściu na cmentarz kontynuowana będzie zbiórka ofiar na pokrycie kosztów odnowienia pomnika na grobie śp. ks. Jana Opałacza, proboszcza naszej parafii w latach 1935 – 1949 (odnowiony pomnik na zdjęciu powyżej). Więcej informacji na temat tego kapłana można znaleźć w zakładkach Duszpasterze oraz Historia Parafii. Bóg Zapłać !