V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016”

     W niedzielę 21 sierpnia 2016 roku po skończonej Mszy św. odprawianej o godz. 12:00, w Domu Ludowym w Cieślinie odbyła się wystawa prac plenerowych powstałych w trakcie „V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2016”. Tegoroczny plener poświęcony pamięci zmarłego 30 lat temu artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin, ks. Marcina Dubiela rozpoczął się w piątek 13 sierpnia 2016 roku. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach uczestników pleneru gościł Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. W trakcie kolejnych dni pleneru artyści swoim talentem uwieczniali piękne krajobrazy okolicznych miejscowości oraz tworzyli obrazy o innej tematyce.

V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016″     W tegorocznym V Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016″ udział wzięli następujący artyści: Beata Będkowska (Chorzów), Ewa Bogucka Pudlis (Elbląg), Mirosław Capovčak (Słowacja), Joanna Gałecka (Kraków), Barbara Hubert (Rzeszów), Robert Hübner (Libusza), Samvel Paremuzyan (Erewań – Armenia), Mariusz Połeć (Cieślin), Artur Przebindowski (Kraków), Janko Šoltěrs (Słowacja), Sylwester Stabryła (Sanok), Renata Szyszlak – Niewiadomska (Rzeszów) i Bogdan Warowny (Łomianki-Dąbrowa).  Komisarzem i współorganizatorem pleneru już po raz czwarty był Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Tradycyjnie już współorganizatorem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, było Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku. Realizowany przez to stowarzyszenie projekt „Plener otwartych uczuć” pozwala osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi poznawać podstawy różnorakich technik malarskich i plastycznych oraz rozwijać i utrwalać zdolności artystyczne. Jednocześnie jest on swego rodzaju terapią aktywizującą osoby niepełnosprawne poprzez sztukę.
W uroczystym zakończeniem pleneru oraz w wystawie prac jego uczestników w Domu Ludowym w Cieślinie udział wzięli: posłanka na Sejm pani Lidia Gądek, Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu pani Małgorzata Węgrzyn, Wójt Gminy Klucze pan Norbert Bień, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” pan Wiesław Pietras, a także proboszcz parafii Cieślin ks. Mariusz Wróbel.

     Kilka zdjęć z zakończenia V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2015″ oraz z wystawy obrazów do obejrzenia w Galerii Zdjęć (galeria „Wydarzenia Różne”).