V Piknik Historyczny “JURA 1914” w Krzywopłotach

     W sobotę 15 września 2018 roku zorganizowany został w Krzywopłotach V Piknik Historyczny „JURA 1914”. Tegoroczna edycja pikniku zorganizowana została przez Wójta Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywopłotach, Sołtysa  i Radę Sołecką Krzywopłot. Piknik otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także patronaty honorowe: Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.
     W bieżącym roku uroczystość miała szczególny charakter. 100 lat temu, jesienią 1918 roku, Polacy, nasi przodkowie, rozerwali kajdany, w które Rosja, Prusy i Austria zakuła 123 lata wcześniej naród polski, dzieląc między siebie nasze państwo. Świętując 100 rocznicę odzyskania niepodległości musimy pamiętać, że fakt ten poprzedzony został długoletnią walką. Nasi przodkowie walczyli w powstaniach i w bitwach toczonych podczas I wojny światowej. Jedną z takich bitew była Bitwy pod Krzywołotami, która rozegrała się na bagnach i łąkach pomiędzy wsiami Załęże, Bydlin i Krzywopłoty na początku I wojny światowej, w dniach 17-19 listopada 1914 roku pomiędzy oddziałami Austro-Węgier i Rosjan. Była to pierwsza z większych bitew stoczonych przez legionistów Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w niej legioniści z 4 i 6 batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów oraz artylerzyści pod dowództwem kpt. Brzozy. Toczona ze zmiennym szczęściem bitwa powstrzymała rosyjskie natarcie, jednak obie strony poniosły w niej dotkliwe straty. Ze 1400 legionistów, w bitwie zginęło 46 żołnierzy, zaś 131 zostało rannych i dostało się do niewoli. Nie bez przyczyny Marszałek Piłsudski nazwał miejsce bitwy “Krzywopłockimi legionowymi Termopilami”.

V Piknik Historyczny JURA 1914 w Krzywopłotach  “Gdy młodzi, szukają autorytetów, niech spojrzą w naszą przeszłość. W naszą chodź trudną historię, ale jakże przebogatą w wielkie wydarzenia. Pozwalające Nam spojrzeć i odnaleźć wzorce, z których w przyszłości Wy i pokolenia młodych, którzy przyjdą po Was, będą mogły czerpać wzór do naśladowania, i większej miłości do miłowania Naszej ojczyzny. Tylko pamięć pozwoli nam, aby te wzorce niezłomnych odważnych Polaków, na długo pozostały naszą cechą narodową. Gdyż jako Słowianie, mamy potencjał nie tylko w czczeniu tego co święte, lecz także, byśmy pamiętali, skąd wywodzą się nasze korzenie. To rzecz święta, i o niej Wy młodzi pamiętajcie.”.
[św. Jan Paweł II]

     Tegoroczny obchody rozpoczęły się od przemarszu uczestników wydarzenia wraz z pocztami sztandarowymi i reprezentacją grup rekonstrukcji historycznej na miejsce uroczystości, w rejon Wiejskiego Dom Ludowego przy ul. Partyzantów. Po powitaniu przybyłych gości przez Wójta Gminy Klucze oraz okolicznościowych wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie nowego pomnika poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Pomnik ten jest dziełem Czesława Dzwigaja, artysty rzeźbiarza, profesora ASP w Krakowie. Następnie wójt gminy oraz przybyli goście złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka. Kolejnym punktem programu była koncelebrowana uroczysta Msza św. za Ojczyznę. Eucharystii, z powodu nieobecności proboszcza parafii w Cieślinie ks. Mariusza Wróbla, przewodniczył ks. kanonik Marek Szeląg, dziekan i proboszcz parafii w Chechle. Homilię wygłosił ks. dr Paweł Pielka, kapłan wywodzący się z naszej parafii, profesor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Po zakończonym nabożeństwie rozpoczęła się część artystyczna wydarzenia, w której wystąpiła młodzież licealna, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bydlinie oraz dziewczęcy zespół cheerleanerek. Piknik zakończyła rekonstrukcja epizodu Bitwy pod Krzywopłotami. W tym dniu oddawaliśmy szacunek tym, którzy z gorącej miłości ojczyzny podjęli wyzwanie historii, potrafili wywalczyć i zorganizować II Rzeczpospolitą.

    Pozostając w podniosłym i patriotycznym nastroju, pozwólmy na koniec jeszcze raz przemówić słowom naszych wielkich rodaków:
,,Poprzez wielkie ofiary, poprzez męki i trud, przez ciemności i światło, przez błędy i zrozumienie, przez niewolę i wolność szedł Naród polski do chwały, której nikt, kto prawy i rozumny, odmówić mu nie może” [Sługa Boży, ks. Prymas Stefan Wyszyński],
“Pomóż nam tak wychować nasze młode pokolenie, by nie zaprzepaściło bogactwa tej spuścizny, bo wychowanie jest zachowywaniem rodzimych obyczajów, bo ma charakter zachowawczy takich zwyczajów, za którymi idą obyczaje …”.
[bł. Edmund Bojanowski],
“Czuwajmy natomiast przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić je. Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska, bo to imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje.”.
[św. Jan Paweł II],
“Nasi bracia i siostry umieli bronić każdej cegły ! A wy czy umiecie bronić tego, co stanowi ducha Narodu ? Czy umiecie bronić cegieł i kamieni węgielnych budowania naszej kultury ojczystej i rodzimej moralności chrześcijańskiej, i szlachetnej przeszłości Narodu… potężnych i wspaniałych dóbr… bez których Naród ostać się nie może ?”.
[Sługa Boży, ks. Prymas Stefan Wyszyński].
 

     Zdjęcia z V Pikniku Historycznego “JURA 1914” w Krzywopłotach do oglądnięcia w Galerii Zdjęć.