Wesołego Alleluja !

     “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie.” (J 11, 25-26). Wiara w zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest podstawą naszej wiary i podwaliną całego chrześcijaństwa. Aby w pełni uwierzyć w zmartwychwstanie nie wystarczy tylko przyjąć słowo wiary, ale trzeba i samemu zaświadczyć, podjąć świadectwo apostołów. Powinniśmy mówić o zmartwychwstaniu tak, jakbyśmy widzieli Chrystusa własnymi oczyma, jakbyśmy tam byli. Chrześcijanin powinien nie tylko wierzyć w fakt zmartwychwstania, lecz także być świadkiem zmartwychwstania.

"Zmartwychwstanie" - obraz Szymona Czechowicza ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie (1758)  “Zmartwychwstał dla nas. Żebyśmy przyznali się do Niego – żebyśmy uwierzyli, że to, co mówi, jest prawdą. Zmartwychwstał, żeby być dla nas znakiem Zbawienia – Mistrzem. Panem, Bratem, z którym idziemy do naszego zmartwychwstania.
 
[ks. M. Maliński “Ujrzał i uwierzył” ze zbioru “Góry przenosić”]

     Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, Król wszechświata i wiecznej chwały, obejmie każdego z nas swoją miłością i napełni łaską, pokojem, radością, a także mocami Ducha Świętego. Niech radość Wielkanocy napełni nasze serca nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Alleluja !