„Wesoły nam dzień dziś nastał,…”

     „Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja! Król niebieski k’nam zawitał, Jako śliczny kwiat zakwitał, Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja! Piekielne moce zwojował, Nieprzyjaciele podeptał, Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja! Przez Twe święte zmartwychwstanie Daj nam grzechów odpuszczenie, A potem duszy zbawienie. Alleluja, alleluja!”.

„Zmartwychwstanie" (obraz z XVI w.)  Czy tobie objawił się już kiedyś Jezus Zmartwychwstały? Wtedy, gdy Go szukałeś – jak Maria Magdalena w ogrodzie. Gdy zaczekałeś na Niego – jak Apostołowie nad Jeziorem Tyberiackim. Gdy odchodziłeś od Niego – jak dwaj uczniowie do Emaus. Gdy bałeś się – jak Dwunastu w Wieczerniku, którzy się zamknęli ze strachu przed Żydami. A może jak Szawłowi, który, gdy jechał do Damaszku, usłyszał: „Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz?”
Czy tobie ukazał się już kiedyś Jezus Zmartwychwstały?”
[ks. M. Maliński „I otworzyły się ich oczy, i poznali Go” ze zbioru „Góry przenosić”]

     Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę, zaś trudne chwile przemieni w radość. Bo On zmartwychwstał – rzeczywiście zmartwychwstał! Wesołego Alleluja!