„Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi; …”

     Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi; …”. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy w sposób szczególny winniśmy otworzyć nasze serca dla Jezusa. To czas, kiedy najłatwiej możemy dostrzec, że to On, narodzony w ubóstwie i chłodzie jest jedynym celem i sensem naszego życia. Wszyscy jesteśmy wezwani do betlejemskiej stajenki, by zadumać się nad tajemnicą tamtej nocy, nad tajemnicą naszej wiary. Orygenes powtarzał: „Jakie miałoby znaczenie, że Chrystus kiedyś przyszedł na ziemię, gdyby nie przyszedł do twej duszy?”. Jaki więc sens miałoby Jego narodzenie, gdyby nie narodził się we mnie, gdyby nie przyszedł do mnie, nie poruszył mnie, nie zachwycił? Gdyby nie pobudził we mnie miłości, dobra i nie zrodził pokoju. To samo powtórzył Angelus Silesius, czyli Anioł Ślązak w znanym dwuwierszu, który Adam Mickiewicz przetłumaczył następująco: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, / Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

 Boże Narodzenie 2018 „Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi;
Wstańcie pasterze. Bóg się wam rodzi;
Czemprędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie;
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości
Ach witaj Zbawco z dawna żądany!
Cztery tysiące lat wyglądany:
Na Ciebie króle. prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.”

[kolęda „Wśród nocnej ciszy” – wg „Kantyczki z nutami”, Kraków, 1911 r.]

     Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich źródłem radości i pokoju, które swe źródło ma w Betlejemskim żłóbku. Niech Boże Dziecię napełni nas nadzieją, którą jest On sam Maleńki, Ubogi, Bezbronny – ale kochający nas miłością bezgraniczną, miłością, która wybawia od wszelkiego niepokoju, zwątpienia i zła.

     Błogosławieństwo Bożej Dzieciny niech nam towarzyszy w każdym momencie życia!.