“Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon, Zjawienie Maryi ogłasza nam on.”

     25 marca 1992 roku z woli Ojca Świętego Jana Pawła II bullą “Totus Tuus Poloniae Populus” powołana do istnienia została diecezja sosnowiecka. Stolicą nowo utworzonej diecezji został ustanowiony Sosnowiec, katedrą – sosnowiecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Diecezja sosnowiecka została włączona do metropolii częstochowskiej, a na pierwszego biskupa ordynariusza mianowany został dotychczasowy inspektor prowincji wrocławskiej salezjanów, ks. dr Adam Śmigielski. Patronami diecezji zostali św. Brat Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski.

     W sobotę 25 marca br.  w sosnowieckiej katedrze odbyły się uroczystości srebrnego jubileuszu, w trakcie których dziękowaliśmy Bogu za 25 lat istnienia naszej diecezji. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez naszego Pasterza, ks. biskupa Grzegorza Kaszaka, poświęcone zostały figury Matki Bożej Fatimskiej, które nawiedzać będą rodziny w parafiach diecezji sosnowieckiej. Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej związana jest z Jubileuszem 100 lat od objawień w Fatimie. Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 roku. Świadkami objawień była trójka małych pasterzy: Łucja de Jesus (10 lat), Franciszek (9 lat) i Hiacynta Marto (7 lat). Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, znajdującym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do Leirii, nazywanym Cova da Iria. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. W ciągu sześciu objawień, na przestrzeni pięciu miesięcy, zapowiedziała koniec I wojny światowej, ostrzegała przed widmem komunizmu, kolejną wojną oraz prześladowaniem Kościoła. Mówiła, że bardzo wielu ludzi idzie na wieczne potępienie, że trzeba się dużo modlić i wynagradzać Bogu za grzechy. Matka Boża przekazała dzieciom orędzie, które jak powiedział św. Jan Paweł II “zdają się przybliżać do swego wypełnienia”.

Peregrynacja Figury MB Fatimskiej  “O fatimska nasza Pani
Twoje serce pełne łask,
lecz oblicze zatroskane,
chociaż kryje nieba blask.
Oddajemy Tobie Pani
swe rodziny, wolność swą
i z różańcem w naszych rękach
  chcemy pełnić wolę Twą.”‘
.

[Pieśń “O Fatimska nasza Pani”]

     Jedna z poświęconych figur Matki Bożej Fatimskiej nazajutrz, 26 marca 2017 roku, została wprowadzona do naszego kościoła, by po skończonej Mszy św. rozpocząć nawiedzanie rodzin w naszej parafii. Peregrynacja figury rozpoczęła się od Kolbarku (konkretnie od Łęgu Kolbarskiego), by następnie ulicą Świętokrzyska i kolejnymi ulicami nawiedzać rodziny w tej miejscowości. Figura Maryi przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Przekazanie figury od jednej rodziny do drugiej odbywa się każdego dnia o godz. 19:00.

PROPONOWANY PROGRAM NAWIEDZENIA:

* Wniesienie FIGURY do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, dwie świece, kwiaty.
* Przywitanie – pieśń: „O Maryjo witam Cię”.
* Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56).
* Odmówienie Różańca św. z rozważaniem tajemnic z danego dnia.
* Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej. 
* Wieczorny pacierz przy FIGURZE.
* Pacierz poranny.
* Osoby przebywające w domu w ciągu dnia mogą odmówić Różaniec.
* Godz. 15:00 –  Koronka do Miłosierdzia Bożego.
* Modlitwa przed przekazaniem FIGURY następnej rodzinie: odmawiamy Litanię Loretańską i ze śpiewem pieśni Maryjnej lub odmawiając tajemnicę Radosną Różańca Świętego niesiemy do sąsiadów figurę ze swego domu. 

Wspólną modlitwę ułatwi dołączony modlitewnik.

     Począwszy od maja do października, 13 dnia miesiąca będą odprawiane nabożeństwa fatimskie. Msza św. będzie sprawowana w intencji rodzin, które w tym czasie przyjęły figurę Matki Bożej Fatimskiej. Na to nabożeństwo będziemy przynosić figurę Matki Bożej do kościoła. Po nabożeństwie weźmie figurę następna rodzina do swojego domu.

     Maria przychodzi do nas. Otwórzmy przed Nią drzwi naszych domów i mieszkań. Skorzystajmy z tych wyjątkowych odwiedzin, wypraszając potrzebne łaski dla naszych rodzin, parafii, diecezji. Przyjmijmy Jej fatimskie orędzie i zaproszenie do ofiarowania się Panu Bogu w duchu wynagrodzenia i ofiary za grzechy własne i naszych bliźnich. Niech czas odwiedzin naszych rodzin przez Maryję pomoże nam doświadczać matczynej miłości Maryi. Niech pielgrzymowanie figury Matki Bożej Fatimskiej zaowocuje zawierzeniem rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, ożywieniem wiary oraz odmawianiem modlitwy różańcowej, do której wzywała Matka Boża w Fatimie. Pięknym owocem nawiedzenia byłoby powstanie nowych Kół Różańcowych, czy Róż Różańcowych oraz uzupełnienie tych, które są niekompletne. Przez modlitwę różańcową, dzięki wstawiennictwu Maryi, możemy wiele łask otrzymać od Pana Boga.